Patient- och medborgarstödsenheten

Om du har frågor och synpunkter kring landstingets verksamhet, kan du kontakta patient- och medborgarstödsenheten. Här kan du till exempel få hjälp att hitta rätt i sjukvården eller framföra önskemål och klagomål.

Vi är 14 personer som arbetar på enheten, som inte bara informerar utan också handlägger ärenden som rör:

 • Patientnämnden
 • Landstingets handikappråd och pensionärsråd
 • Donationsfonder
 • Stödpersoner till tvångsvårdade
 • Patientskade- och läkemedelsförsäkring
 • Tandvård för särskilda grupper
 • Landstingets ansvar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 • Patientens fria val och väntetider
 • Vårdgaranti
 • Patienträttigheter
 • Asyl- och flyktingsamordnare
 • Patient- och närståendeutbildning

Enhetens mål är att förbättra kommunikationen mellan värmlänningarna och landstinget. Vi ska till exempel ta emot förslag till förbättringar från invånarna och ge stöd till andra enheter. Syftet är att stärka medborgarnas ställning och bidra till ökad kompetens i landstinget i dessa frågor.

Så når du Patient- och medborgarstödsenheten

E-post: poms@liv.se

Telefon:

Område Telefon
Patientnämnden

054-61 41 70
054-61 43 83
054-61 43 29

Stödpersonsverksamhet för tvångsvårdade 054-61 43 29
Handikappkonsulent 054-61 42 29

Asyl- och flyktingsamordnare
Patient- och närståendeutbildning

054-61 42 46
054-61 76 69
Patientens fria val, väntetider, patienträttigheter, vårdgaranti, allmänna frågor 054-61 43 83
LSS-frågor 054-61 41 88
054-61 43 86
Tandvård till särskilda grupper 054-61 40 12
054-61 41 43
054-61 43 71
Enhetschef 054-61 42 37
Senast uppdaterad:
2014-10-07
Skribent:

Inger Fritiofsson

Redaktör:

Ulrika Svanberg