Avgifter för hjälpmedel

Du kan få låna hjälpmedel för ditt dagliga liv om du har ett funktionshinder. Landstinget och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Här nedan kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för hjälpmedel inom landstinget. Om du är i behov av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för, vänder du dig till din hemkommuns kommunrehabilitering eller hjälpmedelsverksamhet.

Besöksavgiften

Besöksavgiften är 200 kronor. Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård gäller för besöksavgiften. Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård är 1 100 kronor.

Gemensamt högkostandsskydd för hjälpmedel

Det gemensamma högkostnadsskyddet på 2 200 kronor gäller hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården, ortopedtekniska och syncentralen.

Avgift för hjälpmedel

Du betalar 20 procent av hjälpmedlets värde för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen. Hjälpmedel med ett värde under 500 kronor är kostnadsfritt.

Årlig serviceavgift

För de hjälpmedel som kräver service och underhåll gäller en årlig serviceavgift per förskrivet hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen.

Serviceavgiften ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Avgiften är 600 kr per år. Service och underhåll görs för att hjälpmedlet ska fortsätta fungera bra. Det kan innebära att man tittar på tekniken, eller att uppgradera en programvara. Du behöver inte betala någon besöksavgift för detta.

Dessa typer av hjälpmedel utgår det serviceavgift på:

Hjälpmedelsservice:

  • Eldrivna rullstolar
  • Kommunikationshjälpmedel med programvara

Hörselvården:

  • Elektronisk kommunikation (text- och bildtelefoni)

Syncentralen:

  • CCTV (en förstornings-TV)
  • Daisy (talboksspelare)
  • Datoranpassning (exempelvis talsyntes, punktskrivare eller förstoringsprogram)
Publicerad:
2012-04-27
Skribent:

Annika Olsson