Abortlagen

Vad gäller?

Vad gäller?

Alla kvinnor i Sverige har rätt till abort

Den abortlag som gäller i dag trädde i kraft 1975.

Alla kvinnor i Sverige har rätt till abort, oberoende av om man är svensk medborgare eller inte, och oberoende av om man är bosatt i Sverige eller inte. Om man inte har svenska som modersmål har man i samband med aborten rätt att själv välja en auktoriserad tolk.

Man behöver inte tala om varför man vill göra en abort och man ska inte bli ifrågasatt i sitt beslut.

Man har rätt att själv bestämma om man vill göra abort om det inte har gått mer än 18 veckor. Det vill säga innan den artonde graviditetsveckans slut. Från och med den 19:e graviditetsveckan behöver man tillstånd av Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen. Då kan man få abort om man till exempel är väldigt ung, har medicinska problem eller har problem med alkohol eller droger, har blivit våldtagen eller att fostret har någon allvarlig skada eller missbildning.

Abort får endast göras av läkare och ska utföras på sjukhus eller annan vårdinrättning som Socialstyrelsen godkänt. Alla kvinnokliniker i Sverige är skyldiga att erbjuda abortvård.

Enligt abortlagen ska man erbjudas möjlighet att få stödsamtal med en kurator eller psykolog, oberoende av graviditetens längd. Även mannen har möjlighet att få stödsamtal.

Även efter en abort har man rätt till stödsamtal. Den som är ansvarig för verksamheten på den sjukhusklinik där aborten genomförts har ansvar för att man erbjuds samtal.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2015-12-02
Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kristina Gemzell Danielsson, gynekolog och förlossningsläkare, professor, Karolinska institutet, Stockholm.