Hitta hjälpmedelsbutiker och utställningar

Välj alla
  • Till exempel gripverktyg, strumppådragare, stolsbensförhöjare och diskborstar.

  • Till exempel kroppstvättare, kammar, duschpallar och toaförhöjningar.

  • Till exempel hörapparater, förstärkare, högtalare och väckarklockor.

  • Till exempel sakletare, planeringstavlor, tyngdtäcken, klockor och påminnelsehjälpmedel.

  • Till exempel samtalsapprater och talsynteser.

  • Till exempel inhalatorer, ventilatorer, sugar och muskelstimulatorer.

  • Till exempel handledsbandage, skoinlägg, korsetter och proteser.

  • Till exempel rullatorer, käppar, rullstolar, kryckor och glidhjul.

  • Till exempel Daisyspelare, Läs-tv, kameror, verktyg, ledfyrar, punktskriftsprogram och displayer.