Preventivmedel med två olika hormoner

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

P-piller, p-plåster och p-ring

P-piller, p-plåster och p-ring

P-piller, p-plåster och p-ring är preventivmedel som innehåller två olika hormoner. Det finns också preventivmedel som innehåller ett hormon, till exempel minipiller, p-spruta och p-stav.

P står för prevention, som betyder skyddande.

P-piller, p-plåster och p-ring verkar på samma sätt, men som används på olika sätt. P-piller är tabletter som man tar varje dag. P-plåster sätts på huden och får sitta en vecka i taget. P-ringen sätts in i slidan där den får sitta under tre veckor i taget.

Fäll ihop

Ägglossning och befruktning

Ägglossning och befruktning

I äggstockarna bildas ägg

Kvinnans inre könsorgan är äggstockarna, äggledarna, livmodern och slidan. Äggstockarna innehåller äggblåsor och i varje blåsa finns förstadiet till ett ägg. Efter varje mensblödning börjar flera ägg och äggblåsor att växa. En äggblåsa spricker i mitten av menstruationscykeln och det mogna ägget lossnar och fångas upp av äggledaren. Detta kallas ägglossning.

Den tomma äggblåsan omvandlas till något som kallas gulkropp. Gulkroppen bildar kvinnliga könshormoner som förbereder livmodersslemhinnan på att ta emot ett befruktat ägg.

Genom äggledaren kommer ägget ner i livmodern. För att en befruktning ska kunna ske måste det finnas spermier i äggledarna när ägget är på väg mot livmodern. Om ägget blir befruktat fäster det vid livmoderns slemhinna där det växer och utvecklas till ett foster. Om det inte sker en befruktning stöts slemhinnan bort och man får en ny mensblödning.

Hormoner styr

Hormoner är ämnen som produceras i olika körtlar i kroppen och påverkar kroppen på många olika sätt. Till exempel styr de vår sömn, vårt blodtryck, vårt humör och hur mycket vatten vi har i kroppen.

Kvinnliga könshormoner är östrogen och gulkroppshormon. Dessa hormoner samt två hormoner från hypofysen styr tillsammans äggens mognad och ägglossningen. Östrogen och gulkroppshormon gör också att livmoderslemhinnan växer till för att kunna ta hand om ett befruktat ägg.


Fäll ihop

Hormoner i p-piller, p-plåster och p-ring

Hormoner i p-piller, p-plåster och p-ring

Två olika hormoner

P-piller, p-plåster och p-ring innehåller två typer av hormoner. P-piller kallas därför även för kombinerade p-piller.

Det ena hormonet som ingår är ett östrogen. Oftast är det konstgjort östrogen, etinylestradiol, som liknar kroppens eget östrogen, men i några p-piller ingår naturligt östrogen, så kallat estradiol.

Det andra hormonet är ett så kallat gestagen, som liknar gulkroppshormonet. I gruppen gestagener finns flera olika ämnen och det är olika från preparat till preparat vilket gestagen som ingår.

Kombinerade p-piller skiljer sig från så kallade minipiller som bara innehåller gestagen.

Olika innehåll

P-piller kan innehålla olika mängd östrogen och olika gestagener. Äldre gestagener kallas ibland andra generationens gestagener, medan de nyare kallas tredje generationens gestagener.

En del p-piller innehåller mellan 30 och 40 mikrogram etinylestradiol och andra generationens gestagen.

Nyare p-piller innehåller ofta lägre dos östrogen, vanligen 20-30 mikrogram etinylestradiol eller naturligt estradiol, och tredje generationens gestagen.

P-plåster är så kallade depåplåster. Det innebär att en liten mängd hormon frisätts från plåstret under hela den vecka plåstret sitter på huden. Varje plåster innehåller 600 mikrogram etinylestradiol, medan dygnsdosen blir 33,9 mikrogram.

Även från p-ringen frisätts hormonerna gradvis under de tre veckor ringen sitter i slidan. P-ring innehåller 2700 mikrogram etinylestradiol, och 15 mikrogram frisätts per dygn.

Olika typer av p-piller

Det finns två olika typer av p-piller, monofasiska och sekvenspreparat.

I monofasiska p-piller innehåller varje hormontablett samma mängd östrogen och gestagen.

I sekvenspreparaten varierar mängden östrogen och gestagen i olika kombinationer. Detta visas genom att varje p-pillerkarta innehåller tabletter med olika färg. Den totala mängden gestagen i sekvenspreparaten är ofta mindre, vilket kan vara en fördel om man får besvärande biverkningar av gestagenet. Eftersom mängden hormon är olika är det viktigt att man tar tabletterna i varje karta i rätt ordning.

Vilka preparat finns?

Exempel på preparat och vad de innehåller:

Kombinerade p-piller, monofasiska, 2:a generationens gestagen

Abelonelle: etinylestradiol + levonorgestrel
Neovletta: etinylestradiol + levonorgestrel
Orthonett Novum: etinylestradiol + noretisteron
Prionelle: etinylestradiol + levonorgestrel

Kombinerade p-piller, monofasiska, 3:e generationens gestagen

Cilest: etinylestradiol + norgestimat
Desolett: etinylestradiol + desogestrel
Eloine: etinylestradiol + drospirenon
Mercilon: etinylestradiol + desogestrel
Yasmin: etinylestradiol + drospirenon
Yasminelle: etinylestradiol + drospirenon
Yaz: etinylestradiol + drospirenon
Zoely: estradiol + nomegestrol

Kombinerade p-piller, sekvenspreparat, 2:a generationens gestagen

Synfase: etinylestradiol + noretisteron
Trinordiol: etinylestradiol + levonorgestrel
Trionetta: etinylestradiol + levonorgestrel
Trinovum: etinylestradiol + noretisteron

Kombinerade p-piller, sekvenspreparat, 3:e generationens gestagen

Qlaira: estradiol + dienogest

P-ring

Nuvaring: etinylestradiol + etonogestrel

P-plåster

Evra: etinylestradiol + norelgestromin

Fäll ihop

Effekter och biverkningar

Effekter och biverkningar

Så fungerar östrogen och gestagen

Östrogen och gestagen påverkar kroppen på olika sätt så att man inte kan bli gravid.

Gestagenet i p-piller, p-plåster och p-ring verkar genom att hämma produktionen av de hormonerna i hypofysen som styr äggens mognad. Då mognar inte något ägg och man får ingen ägglossning. Östrogenet förstärker denna effekt och är viktigt för att blödningarna ska komma på rätt tid.

Gestagenet gör också att slemmet i livmoderhalsen blir tjockt och segt. Det gör att det blir svårt för spermierna att ta sig upp genom livmoderhalsen till livmodern och äggledarna.

Hur snabbt kommer effekten?

Man kan börja använda preventivmedlen när som helst under menscykeln.

Om man börjar på den första mensdagen är man skyddad från att bli gravid direkt, eftersom man inte kan bli gravid när man har mens.

Om man börjar när man inte har mens tar det sju dagar innan man är skyddad.

Att flytta fram mensen

Man brukar använda både p-piller, p-plåster och p-ring i ungefär tre veckor och därefter göra ett uppehåll i en vecka. Vissa p-piller tar man varje dag utan uppehåll men då innehåller förpackningen sockerpiller som man tar istället för att göra ett uppehåll. Under uppehållet kommer en mensliknande blödning.

Ibland kan det vara praktiskt att skjuta fram mensen, till exempel om man ska resa bort. Det kan man göra med både p-piller, p-ring och p-plåster genom att inte göra något uppehåll efter tre veckor.

Det är inte farligt att flytta på mensen på det här sättet och man kan göra det under flera månader. Men ju längre man försöker skjuta upp sin mens desto större risk är det att förskjutningen misslyckas och att man då får en blödning i alla fall. Därför brukar rådet vara att man har mens i alla fall var tredje månad, det vill säga fyra gånger om året.

Hur snabbt kan man bli gravid igen?

Effekten av preventivmedlen försvinner när man slutar att använda dem och man kan bli gravid i samband med nästa ägglossning.

Biverkningar

Eftersom könshormonerna styr många funktioner i kroppen kan man även få oönskade effekter av hormonläkemedel. Men många biverkningar brukar gå över när kroppen har vant sig, efter ungefär tre månader.

Man kan få småblödningar, speciellt under de första månaderna. En del biverkningar beror på gestagenet, till exempel kan man känna sig nedstämd eller på dåligt humör, få minskad sexlust, gå upp i vikt, få akne eller fett hår. Östrogenet kan göra att man till exempel får ont i huvudet, mår illa, får spända bröst eller blir svullen i kroppen.

Man är olika känslig för hormoner och kan därför få mer besvär av vissa preparat än av andra. Därför kan man behöva pröva sig fram till det som passar bäst. Det kan till exempel hjälpa att byta från ett p-piller till ett annat, som innehåller ett annat gestagen eller en mindre mängd östrogen eller gestagen.

Hälsoeffekter

Den kunskap som finns om positiva och negativa hälsoeffekter kommer från en lång tids användning av kombinerade p-piller. Eftersom p-ring och p-plåster innehåller likartade hormoner i ungefär samma doser förväntas de ha likartade hälsoeffekter och risker som p-piller.

Risker

Det finns en ökad risk för att få blodpropp, men risken är ändå liten räknat i antalet personer som får blodpropp. Det är till exempel större risk att få blodpropp när man är gravid. De kvinnor som har fått blodpropp vid p-pilleranvändning har oftast fått blodproppen under det första halvåret. Har man använt p-piller i flera år utan problem kan man alltså känna sig mindre orolig för denna biverkning.

Det tycks vara en lite högre risk för blodpropp om man använder p-piller med tredje generations gestagen. Risken är störst om man får p-piller för första gången och under det första året. Därför rekommenderas i första hand p-piller med andra generationens gestagen till kvinnor som ska börja med p-piller.

Vissa faktorer ökar risken för blodpropp och man bör då inte använda p-piller, p-plåster eller p-ring. Det kan till exempel vara:

  • Om man har haft en blodpropp eller har nära släktingar som har haft en blodpropp.
  • Om man har någon känd ärftlig sjukdom som påverkar blodets förmåga att levra sig.
  • Kraftig övervikt.
  • Om man har migränattacker som börjar med synfältsbortfall eller svaghet i arm eller ben ökar risken för blodproppar i hjärnan.

En del kvinnor får högt blodtryck av preventivmedlen, vilket ökar risken för åderförfettning och hjärtinfarkt på lång sikt. Därför kontrolleras blodtrycket regelbundet när man använder läkemedlen. Om blodtrycket blir förhöjt ska man avsluta behandlingen. Om man är över 35 år och röker avråds från att använda dessa preventivmedel på grund av att risken för hjärtinfarkt ökar.

Positiva hälsoeffekter

Användning av p-piller, p-plåster och p-ring kan minska risken för att få cancer i äggstockarna och livmodern, cystor i äggstockarna och äggledarinflammation. Risken för järnbrist kan minska eftersom mensblödningarna blir mindre. Man kan också få mindre mensvärk. Även akne kan förbättras.

Hur säkra är preventivmedlen?

Preventivmedlen är mycket säkra om man använder dem på rätt sätt. För p-piller gäller att man bör ta tabletterna vid ungefär samma tid varje dag. Skyddet minskar om man glömmer att ta en tablett och det har gått mer än 36 timmar mellan två tabletter. Skyddet kan också minska om man kräks eller har diarré. För p-plåster och p-ring gäller att man bör byta dem på rätt dag för att vara säker på att vara skyddad.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Publicerad:
2012-06-15
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Marie Bixo, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge