Xyloproct

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Xyloproct?

Xyloproct är ett läkemedel som används för att lindra smärta och klåda vid besvär i ändtarmsöppningen, till exempel hemorrojder. En läkare kan också skriva ut det på recept, till exempel för att lindra smärta vid tarmtömning efter en operation.

Xyloproct innehåller de verksamma ämnena lidokain och hydrokortison.

Recept och högkostnadsskydd

Xyloproct finns som salva och som stolpiller, så kallade suppositorier. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

De olika verksamma ämnena fungerar på olika sätt. Lidokain är lokalbedövande och lindrar smärta och klåda genom att blockera nervimpulserna från hud och slemhinnor. Hydrokortison motverkar inflammation och dämpar svullnad och klåda.

Den bedövande effekten av läkemedlet kommer efter några minuter.

Behandlingseffekten är sannolikt bättre med salva jämfört med stolpiller men viktigast är vad man själv föredrar att använda.

Hur tar man medicinen?

Salvan petas in i ändtarmsöppningen och stryks i ett tunt lager runt ändtarmsöppningen.

Stolpillret förs in i ändtarmen. Det går lättare att föra in pillret om man först doppar det hastigt i ljummet vatten.

Xyloproct ska förvaras i kylskåp, men kan under högst två månader förvaras i rumstemperatur. Xyloproct stolpiller får inte frysas.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man stryker på salvan i och runt ändtarmsöppningen en eller flera gånger om dagen, men högst 6 gram salva per dygn. Det motsvarar drygt en kvarts tub.

Man tar 1 stolpiller morgon och kväll samt vid behov efter man har tömt tarmen. Man ska inte använda mer än 5 stolpiller per dygn.

Om man använder läkemedlet förebyggande för att minska smärta när man tömmer tarmen, ska man använda salvan eller föra in ett stolpiller några minuter innan man går på toaletten.

En vanlig behandlingstid är 10-20 dagar. Man ska inte använda medicinen längre tid än 3 veckor. Behandlingen kan upprepas efter ett uppehåll.

Viktigt

Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda bör man avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen om man följer anvisningarna på förpackningen.

Om medicinen orsakar irritation bör behandlingen avbrytas. Om irritationen är kraftig eller inte går över bör man även kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom dosen kan bli för hög. 

Exempel på läkemedel med samma användningsområde som Xyloproct och som innehåller lokalbedövningsmedel och inflammationsdämpande är

  • Doloproct
  • Scheriproct.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm