Locoid, Locoid Crelo och Locoid Lipid

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Locoid, Locoid Crelo och Locoid Lipid?

Locoid, Locoid Crelo och Locoid Lipid är medelstarkt verkande kortisonläkemedel som används vid eksem och psoriasis.

Det verksamma ämnet i medicinen är hydrokortisonbutyrat.

Recept och högkostnadsskydd

Locoid finns som kräm, salva och kutan lösning. Locoid Lipid finns som kräm. Locoid Crelo finns som kutan emulsion. Kutan betyder att den ska användas på huden. Alla former av Locoid är receptbelagda.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, hydrokortisonbutyrat, dämpar inflammation och minskar därmed svullnad och rodnad. Det dämpar också klåda.

Hur använder man medicinen?

Man smörjer på medicinen i ett tunt lager på de hudområden som ska behandlas. Om det inte är händerna som ska behandlas ska man tvätta händerna efteråt för att undvika att få medicinen i ögonen.

Locoid kräm är lämplig att använda på eksem som vätskar sig.

Locoid salva är fetare än krämen och passar bättre på torra och fjällande hudförändringar. Eftersom salvan är fet kan den kännas kladdig. Det kan därför vara bra att använda krämen på dagen och salvan på natten.

Locoid Lipid är en fet kräm som passar när huden är torr. Krämen innehåller mer fett och mindre mängd vatten än Locoid kräm, men den är inte lika fet som Locoid salva.

Locoid Crelo kutan emulsion är lättare att stryka ut, konsistensen är ungefär som en vanlig hudlotion. Den är lämplig att använda behandling av vätskande eksem och på hud där det växer hår.

Locoid kutan lösning är en tunn vätska som också är lämplig att använda på hud där det växer hår. Lösningen kan också droppas i öronen mot inflammation i hörselgången.

Locoid kräm och Locoid Lipid ska förvaras i skydd mot kyla.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Vid hudbesvär smörjer man på medicinen 1-2 gånger per dag. När huden blivit bättre kan man ofta minska dosen.

Vid inflammation i hörselgången droppar man till en början 3-5 droppar av Locoid kutan lösning i örat 3 gånger per dygn. Efter några dagar kan man ofta minska dosen till 2-3 droppar 1 gång om dagen. Om man inte blivit bättre i hörselgången inom 10–14 dagar bör man kontakta en läkare.

Viktigt

Det är viktigt att kombinera behandlingen med mjukgörande kräm. Då läker huden bättre.

Man ska inte använda medicinen på utslag kring munnen, på öppna sår eller vid hudsjukdomen rosacea.

Kortison kan förvärra en infektion i huden orsakad av till exempel virus eller bakterier. Man ska därför inte använda medicinen om inte infektionen behandlas samtidigt.

Risken för biverkningar är stor om man använder läkemedlen i ansiktet. Man ska därför inte använda dem i ansiktet om inte en läkare har rekommenderat det. Man ska också undvika att få läkemedlen i ögonen.

Känsliga områden ska bara behandlas under kort tid. Det gäller till exempel i armhålorna eller ljumskarna.

Om man avbryter behandlingen plötsligt kan hudbesvären blossa upp igen och kan då bli värre än innan behandlingen påbörjades. Därför bör man avsluta behandlingen med att gradvis trappa ner dosen.

Man ska inte använda den kutana lösningen i öronen om det har gått hål på trumhinnan.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen. Risken för biverkningar ökar om man använder medicinen på stora hudytor under lång tid eller i ansiktet. Detsamma gäller om behandlad hud täcks med förband.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.