Ficortril ögonsalva

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Ficortril ögonsalva?

Ficortril ögonsalva används vid till exempel allergisk inflammation av ögonlockskanten och insidan på ögonlocket. Salvan kan även användas vid en särskild form av hornhinneinflammation. Hornhinnan är den främre, genomskinliga delen av ögat.

Ögonsalvan innehåller det verksamma ämnet hydrokortison.

Recept och högkostnadsskydd

Ficortril finns som ögonsalva. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, hydrokortison, dämpar inflammation och minskar därmed klåda, rodnad och svullnad.

Medicinen börjar verka inom en till fyra dagar.

Hur tar man medicinen?

Det är bra om man står framför en spegel när man lägger in salvan innanför ögonlocksranden. Man drar ner det undre ögonlocket och trycker försiktigt ut salvan mellan undre ögonlocket och ögat.

Man bör undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med tubspetsen eftersom det kan leda till att bakterier kommer in i tuben. Man blundar sedan en stund så att salvan sprider sig över ögat och bindhinnan.

Medicinen är hållbar i en månad efter att man öppnat tuben.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är en salvsträng på 1-1,5 cm som man lägger innanför den undre ögonlocksranden 2-3 gånger om dagen.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har en infektion i ögat. Men i vissa fall kan man använda medicinen vid infektion, om infektionen samtidigt behandlas med andra läkemedel.

Biverkningar

När man lägger in salvan i ögat kan det svida lite. Om man använder medicinen under lång tid kan man få ökat tryck inne i ögat och skada på hornhinnan.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-05-09
Skribent:

 

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.