Bricanyl Turbuhaler

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Bricanyl Turbuhaler?

Bricanyl Turbuhaler är en medicin som man andas in för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel och det verksamma ämnet är terbutalin.

Medicinen används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär.

Recept och högkostnadsskydd

Bricanyl Turbuhaler finns som pulver som man andas in genom en inhalator. Den finns i två styrkor; 0,25 milligram per dos och 0,50 milligram per dos. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Medicinen häver den här muskelkrampen i luftvägarna genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma där man får andnöd anfallsvis. Man blir andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas. Medicinen kan lindra symtom som till exempel andnöd.

Medicinen börjar verka inom några minuter och effekten varar i upp till 6 timmar. Medicinen kallas därför för en kortverkande beta-2-stimulerare.

Hur tar man medicinen?

När man andas in genom inhalatorn följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där medicinen verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur man andas in medicinen finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

För att minska risken för biverkningar är det bra att skölja munnen med vatten efter att man inhalerat medicinen.

När det bara finns 20 doser kvar kan man se ett rött band i det lilla fönstret på inhalatorn. När markeringen når fönstrets nedre kant är medicinen slut. Det ljud som hörs när man skakar inhalatorn kommer inte från medicinen, utan från ett torkmedel som finns i vredet.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen av medicinen varierar från person till person.

Inhalationspulver 0,25 milligram per dos

En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är 1-2 inhalationer vid behov. Man får inte ta fler än 24 inhalationer på ett dygn. En vanlig dos för barn mellan 3 och 12 år är 1-2 inhalationer vid behov. Barn får inte ta fler än 16 inhalationer per dygn.

Inhalationspulver 0,5 milligram per dos

En vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är 1 inhalation vid behov. Man får inte ta fler än 12 inhalationer på ett dygn. En vanlig dos för barn mellan 3 och 12 år är 1 inhalation vid behov. Barn får inte ta fler än 8 inhalationer på ett dygn.

Viktigt

Om man regelbundet behöver ta flera doser per dygn bör man kontakta läkare. Man kan då behöva annan behandling.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Man kan behöva annan behandling.

Det är bra att skölja munnen med lite vatten precis när man andats in medicinen. Då minskar risken för att man ska få biverkningar.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, hjärtklappning eller darrningar, särskilt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när man har tagit medicinen en tid.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid, men man bör tala med sin läkare om man är eller planerar att bli gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas. Man bör ändå tala med sin läkare vid mer än tillfällig användning av Bricanyl Turbuhaler.

Andra former av läkemedlet

Medicinen finns som lösning som man andas in, Bricanyl lösning för nebulisator. Bricanyl finns även som tabletter, depåtabletter och i flytande form, samt som så kallad injektionsvätska, som ges med en spruta.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-05-27
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö