Hjälpmedel vid rörelsehinder

Uppsala län

Hjälpmedel vid rörelsehinder i Uppsala län

Hjälpmedel för förflyttning och personlig vård

Exempel på hjälpmedel är rullstol, rollator, säng, personlyft och hygienhjälpmedel.

För barn och ungdomar upp till 21 år förskrivs hjälpmedlen av arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom exempelvis sjukvård och habilitering. Hjälpmedlen lämnas ut och hanteras av landstingets hjälpmedelscentral.

Har du frågor, kontakta landstingets hjälpmedelscentral, se kontaktinformation i högerspalten under Hitta mottagning.

För dig som fyllt 21 år förskrivs den här typen av hjälpmedel av exempelvis arbetsterapeut och sjukgymnast inom kommunen. Läs mer på kommunernas hemsidor:


Tal och kommunikationshjälpmedel

Hjälpmedel som gör det lättare att tala och kommunicera med andra.

Exempel på hjälpmedel är talapparat, röstförstärkare och kommunikationskartor.

Om du behöver hjälpmedel ska du, oavsett ålder, kontakta en logoped på din habilitering eller på sjukhuset.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta landstingets hjälpmedelscentral. 


Hjälpmedel som används istället för telefon

Exempel på hjälpmedel är texttelefon och bildtelefon.

Om du behöver hjälpmedlet på grund av svårigheter med talet ska du kontakta din logoped på habiliteringen, på sjukhuset eller landstingets hjälpmedelscentral.

Om du behöver hjälpmedlet på grund av hörselnedsättning eller dövblindhet
ska du kontakta Hörcentralen.

Om du har frågor om hjälpmedel som används istället för telefon är du välkommen att kontakta Hörcentralens avdelning för alternativ telefoni i Uppsala.

 

Information

Information

Hjälpmedel om man har rörelsehinder

Om man har rörelsehinder finns det hjälpmedel som underlättar och gör det möjligt att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Det kan handla om hjälpmedel för att sköta sin hygien, till exempel dusch- och badhjälpmedel, eller rollator och rullstol för att kunna förflytta sig själv. Hjälpmedlet kan även användas av anhörig eller vårdare, till exempel personlyft.

Vart vänder man sig?

Vårdcentralens arbetsterapeut, distriktssköterska, sjukgymnast eller läkare eller kommunens rehabiliteringsenhet kan informera om hur det fungerar i det egna landstinget och kommunen.

Mer information kan man få från Hjälpmedelscentralen eller motsvarande i hemlandstinget eller hjälpmedelsansvarig i kommunen där man bor.

Man kan kontakta Hjälpmedelsinstitutet på tel 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Publicerad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.


Uppsala län
Skribent:
Lars Österberg
Redaktör:
Monika Johansson
Granskare:
Annette Winberg