Barn och drunkningsolyckor

Viktigt att handla snabbt 

Om ett barn håller på att drunkna gäller det att handla snabbt. När barnet börjar få in vatten i näsan och munnen blir det först en kramp i luftvägarna. När krampen släpper börjar vattnet att rinna ner i lungorna.

Det är i lungorna som blodet hämtar sitt syre och sedan transporterar ut det till övriga kroppen. Om det kommer vatten i lungorna får inte blodet tillräckligt med syre och det blir syrebrist i kroppen. Det går mycket snabbt och barnet blir medvetslöst inom ett par minuter. Efter ytterligare några minuter slår hjärtat långsammare och det kan även sluta att slå helt.

Syrebristen kan leda till att barnet får hjärnskador. Rubbningar i hjärtrytmen, lunginflammation och skador på njurarna är andra exempel på skador som kan komma efter en drunkningsolycka. 

Vad ska man göra om ett barn håller på att drunkna?

När barnet är i vattnet:

 • Ropa på hjälp och be någon ringa 112.
 • Försök få tag på något hjälpmedel som till exempel en livboj, stång eller åra att ta tag i. Om barnet inte andas ska man försöka få upp barnet ur vattnet så fort som möjligt.
 • Om man är utbildad i tekniken kan man börja med mun mot mun-metoden redan i vattnet.

När barnet är på land:

Lägg barnet på rygg, rensa munnen och kontrollera om barnet andas och visar livstecken genom att under några sekunder:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar ut och in genom mun och näsa genom att lägga örat mot barnets mun och näsa.
 • Känn om luft kommer ut ur barnets mun och näsa.
 • Kontrollera om barnet till exempel reagerar på tilltal, sväljer eller rör på sig.

Om barnet inte andas:

 • Skapa fri luftväg.
 • Om barnet inte börjar andas trots fri luftväg, starta mun mot mun-andning i 1 minut.
 • Ring 112 och begär ambulans.
 • Fortsätt med mun mot mun-andning tills ambulansen kommer.

Hur man hjälper barnet beror på barnets ålder.

Om barnet inte visar några livstecken eller saknar puls:

Det kan vara svårt att bedöma om ett barn har puls eller inte. Det finns en risk att detta tar för mycket tid - värdefull tid som istället kan ägnas åt att göra hjärt-lungräddning. Det är viktigt att man börjar hjärt-lungräddning snabbt och inte avbryter i onödan.

Om barnet inte visar några livstecken enligt ovan, har gråblek hud och är tung och slapp i kroppen ska man börja med hjärt-lungräddning och hålla på tills ambulanspersonalen är på plats och kan ta över.

Om barnet andas och hjärtat slår:

 • Lägg barnet i stabilt sidoläge.
 • Klappa försiktigt på kinden eller ryggen för att lugna barnet.
 • Stanna kvar hos barnet tills ambulans kommer.

Även om barnet verkar må bra och andas själv behöver barnet komma till sjukhus.

Behandling

På sjukhuset behöver barnet ofta ligga på en intensivvårdsavdelning för att få behandling för de skador som kan ha uppkommit i samband med olyckan. Olika funktioner som till exempel andningen och hjärtats arbete övervakas noga.

Att vara med om en drunkningsolycka kan vara mycket obehagligt och det är viktigt att både barnet, föräldrarna, syskon och andra som varit inblandade vid olyckstillfället får diskutera och bearbeta det som har hänt. Man kan till exempel få hjälp av en kurator eller en psykolog på sjukhuset.

Det går alltid att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

 
Publicerad:
2011-06-28
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Radell, läkare i anestesi och intensivvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm