Hjälpmedel vid hörselskada och dövhet

Uppsala län

Så här får du hörapparat och andra hörhjälpmedel om du bor i Uppsala län

Om du tycker att din hörsel har försämrats eller behöver hjälp med din hörapparat kan du som är 20 år och äldre vända dig utan remiss till en audionommottagning som är godkänd av landstinget. På audionommottagningen får du träffa en audionom, som gör en bedömning om du behöver hörapparat. 
Länk till de godkända audionommottagningarna >> 

En audionom eller hörselläkare kan bedöma att du har större behov av stöd för att din vardag ska fungera och skriver då remiss till Hörcentralen som är en specialistmottagning. På Hörcentralen arbetar man i team och har specialistkompetens inom medicin, teknik, pedagogik och psykosocialt omhändertagande.

Personer under 20 år ska alltid söka läkare vid försämrad eller nedsatt hörsel. Vid behov remitteras man till medicinsk utredning och sedan till hörcentralen för stöd och hjälpmedel.

Ibland måste man söka läkare akut. Läs mer >>  


Vad kostar det att få hörapparat?

Du som får din hörapparat förskriven från Hörcentralen eller en av landstinget godkänd audionommottagning ska betala 300 kronor i egenavgift. Egenavgiften är densamma, det vill säga 300 kr, om du samtidigt, eller inom ett år, skulle behöva komplettera med en hörapparat till andra örat.

Information

Information

Hjälpmedel förbättrar eller kompenserar hörseln

Om man har en hörselskada eller är döv finns det hjälpmedel som förbättrar eller kompenserar hörseln.

Hörapparat och andra ljudförstärkare är exempel på kompenserande hjälpmedel om man har en hörselskada. Hörslinga används tillsammans med hörapparat för att höra bättre i telefon, när man ser på teve, är på bio eller i andra situationer.

Signaler som syns eller känns via vibrationer, till exempel signalsystem som blinkar när telefonen eller dörrklockan ringer, är exempel på andra hörseltekniska hjälpmedel.

I en del landsting får man betala avgifter för hörhjälpmedel.

Om man har en grav hörselskada eller är döv kan man telefonera med hjälp av totalkonversation, texttelefon, bildtelefon eller fax.

Om man har en hörselskada eller är döv kan man kommunicera med hörande med hjälp av teckenspråks-, vuxendöv- och dövblindtolkar. De finns på tolkcentralen.

Vart vänder man sig?

För att kunna få hjälp att utreda och/eller kompensera hörselnedsättningen med hjälpmedel eller annan rehabilitering vänder man sig till en läkare på vårdcentralen. Läkaren kan efter utredning remittera till hörcentral/hörselvård eller öronklinik.

Mer information kan man få från hörcentral/hörselvård eller motsvarande i det egna landstinget.

I vissa landsting/regioner kan man vända sig direkt till auktoriserade audionommottagningar.

Man kan kontakta Hjälpmedelsinstitutet på tel 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2012-04-04
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.


Uppsala län
Tillägg uppdaterade:
2011-06-20
Skribent:
Lars Österberg, Habilitering och hjälpmedel
Redaktör:
Maria Gustafsson, hörcentralen Uppsala län
Granskare:
Agneta Nilsson Palm, hörcentralen Uppsala län