Bidrag för glasögon i Uppsala län

Genom Landstinget i Uppsala län kan du få bidrag för glasögon eller kontaktlinser.

För barn 0-7 år

Bidragsbeloppet är 550 kronor. Den 1 maj 2016 höjer landstinget beloppet till 800 kronor.

För barn 8-19 år (gäller från 1 mars 2016)

Bidragsbeloppet är 800 kronor och dras av på priset för glasögon eller kontaktlinser hos din optiker. Bidraget ges högst en gång per år till och med det år man fyller 19.

För personer med afaki (då ögats lins saknas)

Du som har afaki behöver både kontaktlinser och glasögon. Kontaktlinser räknas i detta fall som hjälpmedel. För dessa betalar du 300 kronor i egenavgift per halvår. För glasögon får du bidrag; 1500 kronor för enkelslipade och 1800 kronor för dubbelslipade.

För personer med myopi (stark närsynthet)

Du som har stark närsynthet kan få kontaktlinser som hjälpmedel om en ögonläkare bedömer att dessa ger dig mycket bättre syn än vad glasögon ger. För att räknas som hjälpmedel ska kontaktlinsernas styrka vara 12 dioptrier eller mer. Då betalar du 300 kronor i egenavgift per halvår. Undersökningskostnaden hos optikern får du betala själv.

För personer som behöver prismakorrektion

Bidraget gäller för den merkostnad som prismakorrektionen innebär. Bidragsbeloppet varierar beroende på prismats storlek.

För personer upp till 35 år som behöver dubbelslipade eller progressiva glasögon

Även här kan du få bidrag för den merkostnad som slipningen innebär om du har medicinska skäl.

Så här får du bidrag

För barn och unga 8-19 år behövs inget recept från ögonläkare. Du kontaktar en valfri optiker i Uppsala län. Bidraget dras av direkt från priset för glasögonen eller kontaktlinserna. Bidraget gäller inte för synundersökningen hos optikern.

För övriga bidrag måste du ha recept från en ögonläkare. Med receptet väljer du själv vilken optiker du ska gå till. Optikern drar av bidragsbeloppet från kostnaden för dina glasögon/kontaktlinser. Bidraget gäller inte för eventuell synundersökning hos optikern.

Glasögonbidrag utbetalas högst en gång per år. För vissa bidrag kan undantag göras om du fått nytt recept på grund av behov av ändrad glasstyrka.

Du kan inte få bidrag för borttappade glasögon eller för reservglasögon.

Bidragen för glasögon gäller även för barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Länkar

Information till optiker/återförsäljare av glasögon 

Frågor

Om du vill veta mer om bidrag för glasögon, kontakta Syncentralen.

 

Senast uppdaterad:
2016-02-28
Skribent:

Lars Österberg

Manusunderlag:

Berit Bolin Björklund