Fritidshjälpmedel

Information

Information

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare om man har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter som till exempel cykling. Men fritidshjälpmedel kan också vara hjälpmedel för att utöva en hobby, en sport eller naturnära aktiviteter som skidåkning eller paddling.

Fritidshjälpmedel kan vara enkla produkter, men även specialbyggda hjälpmedel för särskilda idrotter som till exempel kälke för ishockey, sit-ski för utförsåkning, särskilda stolar och styranordningar för segling.

Hjälpmedel för vanliga fritids- och rekreationsaktiviteter i boende- och närmiljön kan vara hjälpmedel som sjukvårdshuvudmannen tillhandahåller. Men det vanliga är att specifika hjälpmedel för fritid och motion inte förskrivs som hjälpmedel. Sjukvårdshuvudmännen har inom sitt habiliterings/rehabiliteringsansvar skyldighet att informera och ge råd om bidragsmöjligheter till fritidshjälpmedel och/eller var man kan hyra, köpa eller låna sådana.

Depåer för fritidshjälpmedel har byggts upp i några län, ibland i anslutning till fritidsanläggningar. Där finns möjlighet att hyra hjälpmedel. Distriktsidrottsförbunden (SDF) i olika län kan informera om var hjälpmedel för idrotter finns.

Vart vänder man sig?

Hjälpmedelscentralen eller motsvarande kan upplysa om vad som gäller i det egna landstinget.

Svenska Handikappidrottsförbundets distriktsidrottsförbund, SDF, kan upplysa om vad som gäller i det egna länet.

Några av de fritidsanläggningar som har depåer med hjälpmedel för uthyrning:

Aktivitetscentret Valjeviken, Blekinge. Hjälpmedel för alla årstider, tel: 0456–151 15.

Totalskidskolan, Åre, Jämtland. Hjälpmedel för vinterbruk, tel: 0152–122 66. Vintersäsong, 15 december - 30 april, tel: 0647-537 77, mobil: 070-64 14 222.

Hjälpmedelscentralen, Växjö, Kronoberg. Året runt-hjälpmedel, tel: 0470 – 58 86 60.

Rekryteringsgruppen Bosön, Stockholm. Hjälpmedel för kajak och långfärdsåkning i skridskokälke, tel: 08–54 54 72 00.

FRISKUS-gruppen i Malmö, Skåne. Hjälpmedel för friluftsliv och cykling, tel: 040–23 10 90.

Västernorrlands handikappidrottsförbund. Hjälpmedel för alla årstider med tyngdpunkt på is, snö och vatten, tel: 0611–234 63.

Örebro Läns Handikappidrottsförbund, Örebro, Sporthjälpmedel, tel: 019–17 55 47.

Mer information kan man få från Svenska Handikappidrottsförbundet, tel 08–699 60 00, fax: 08–699 62 74. Man kan också kontakta Hjälpmedelsinstitutet, tel: 08–620 17 00.

Några av fritidsanläggningarna har också hemsidor där man kan hämta mer information.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden