Förbrukningsartiklar

Information

Information

Hjälp med förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar är produkter som man har ett kontinuerligt behov av om man har allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara produkter för urininkontinens och stomi. Vissa förbrukningsartiklar får man utan kostnad om man är sjuk eller har en funktionsnedsättning, medan andra måste köpas. En del av dessa omfattas av högkostnadsskydd.

Vart vänder man sig?

Landstinget eller kommunen är ansvariga för förbrukningsartiklar. Inom landstinget kan man få information på den klinik där man behandlas för sin sjukdom eller via distriktssköterskan. I kommunen kan den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, ge information.

Allmän information kan man få från Hjälpmedelsinstitutet på tel 08–620 17 00.

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763.
Läkemedelslagen, SFS 1992:859.
Lag om läkemedelsförmåner m.m., SFS 2002:160.
Lag om medicintekniska produkter, SFS 1993:584.
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-05-12
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden