Bodafors vårdcentral Nässjö, Jönköpings län

Bodafors vårdcentral är utan läkare 25 juli - 29 juli 2016

Vi erbjuder dock tid till läkare på Nässjö vårdcentral som kan bokas från Bodafors vårdcentral. Laboratoriet och sköterskemottagningen är öppen som vanligt.

Öppettider

Torget 1, Bodafors

Om oss

Välkommen till Bodafors vårdcentral

Bodafors vårdcentral ger dig hälso- och sjukvård när du behöver det. Mottagningen ligger centralt vid torget. Hos oss finner du läkar-, distriktssköterske- och diabetesmottagning samt möjlighet till vaccination. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.


Laboratoriets öppettider är: måndag - torsdag 07:30 - 15:00. Lunchstängt 12:00 - 12:45. Fredag 07:30 - 10:00 mellan 10:00 - 15:00 hänvisas till Nässjö laboratorie.


Malmbäcksmottagningen har semesterstängt v 24 - 33. Välkomna åter.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Ring din vårdcentral om du blir sjuk, vill boka tid, förnya recept eller om du har frågor om pågående behandling. Du ska även ringa vårdcentralen om ditt barn blir sjukt. Ring 1177 om du vill komma i kontakt med vården när vårdcentralen är stängd. Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Arbetsterapin, 0380–55 32 84
 • Diabetesmottagningen, 0380–55 37 25
 • Distriktsläkarmottagningen, 0380–55 37 10
 • Distriktssköterskemottagningen, 0380–55 37 10
 • Laboratoriet / provtagning
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Bodafors vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 0380-55 37 10. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Arbetsterapin, 0380–55 32 84

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna på Nässjö vårdcentrals sida, eller ringa oss.
För rådfrågan eller kontakt via telefon; måndag-torsdag klockan 08:30–09:00

Arbetsterapin hjälper dig som på grund av skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Arbetsterapin arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa. Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss.

Diabetesmottagningen, 0380–55 37 25

Telefontid tisdagar och onsdagar 8.00–17.00 

Vi ger dig råd och information kring kost, motion, läkemedel och lämpliga hjälpmedel. Vi följer även upp din diabetes med regelbundna besök. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Du kan söka mer information om diabetes på 1177.se.

Distriktsläkarmottagningen, 0380–55 37 10

Telefontid måndag–fredag kl. 08.00–17.00

Distriktsläkarmottagningen erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Våra läkare på distriktsläkarmottagningen är specialister i allmänmedicin eller AT-/ST-läkare. Vi strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, det vill säga att du så långt som möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Distriktssköterskemottagningen, 0380–55 37 10

Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Våra specialistutbildade sjuksköterskor ger dig råd och stöd när det gäller din hälsa, både via telefon eller vid besök hos oss. Här utförs bland annat blodtryckskontroller, borttagning av stygn, injektioner, omläggning av sår, utprovning av vissa hjälpmedel.

Laboratoriet / provtagning

Laboratoriet har öppet för provtagning under följande tider:

Måndag – torsdag kl. 07:30 – 15:30 (lunchstängt kl 12:00 – 12:45)
Fredag kl. 07:30 – 10:00
Fredag kl. 10:00 – 15:00 hänvisar vi till Nässjö laboratorium

Distriktssköterskemottagningen, 0380–55 37 10

Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Våra specialistutbildade sjuksköterskor ger dig råd och stöd när det gäller din hälsa, både via telefon eller vid besök hos oss. Här utförs bland annat blodtryckskontroller, borttagning av stygn, injektioner, omläggning av sår, utprovning av vissa hjälpmedel.

Hälsorum

Öppet måndag - fredag 08:00-17:00

Välkommen att kostnadsfritt och utan att boka tid kontrollera ditt blodtryck, mäta längd och vikt på egen hand i vårt hälsorum. Dina resultat skriver du på en lapp som du lägger i den låsta brevlådan. Specialistutbildad sjuksköterska tömmer brevlådan dagligen och kan vid behov kontakta dig för uppföljning.

Sjukgymnastiken, 0380–55 33 75

Telefontid måndag - fredag  08.15 - 09.15.

Till sjukgymnastiken kommer du som behöver anpassad träning och behandling på grund av sjukdom, skador eller smärta. Det kan vara smärtor i muskler, leder, rygg, nacke och övriga kroppen, rehabilitering, stroke, neurologiska sjukdomar, huvudvärk, migrän, yrsel, stressrelaterade symtom eller andningsrelaterade besvär. Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din behandling och åtgärder. Ger information, råd och stöd om god egenvård. Utarbetar vård- och rehabiliteringsplaner.

Vaccinationsmottagningen, 0380–55 37 10

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan eller ringa oss. 
Telefontid måndag-fredag 08:00-16:00 

Ska du resa utomlands? Behöver du fästingvaccin eller behöver du fylla på ditt stelkrampsskydd? Vi vaccinerar resenärer som ska vara borta upp till fyra veckor.

På hösten erbjuder vi kostnadsfri Influensavaccination för dig över 65 år eller som har någon hjärt/kärl- och lungsjukdom. 

Malmbäck - filial

Adress: Ådalagatan 4, 570 21 Malmbäck

Tidsbeställning måndag-fredag 08:00-17:00 via Bodafors vårdcentral 0380-55 37 10

Distriktsläkarmottagningens filial i Malmbäck erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Våra läkare på distriktsläkarmottagningens filial är specialister i allmänmedicin eller AT-/ST-läkare. Vi har tillsammans många års erfarenhet av svensk primärvård.

Vi strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, det vill säga att du så långt som möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Bodafors vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

100%
100%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes 2016-04-04 - 2016-04-15

Källa: Väntetider i vården

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

74%
74%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes 2016-04-04 - 2016-04-15

Källa: Väntetider i vården

Generella patientomdömen

Delaktighet och involvering i primärvård

Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

70%
70%

Delaktighet och involvering i primärvård - Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100

Emotionellt stöd i primärvård

Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

68%
68%

Emotionellt stöd i primärvård - Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 68 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
68 av 100

Helhetsintryck av besök i primärvård

Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

79%
79%

Helhetsintryck av besök i primärvård - Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100

Information och kunskap i primärvård

Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

67%
67%

Information och kunskap i primärvård - Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100

Kontinuitet och koordinering i primärvård

Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

55%
55%

Kontinuitet och koordinering i primärvård - Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 55 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
55 av 100

Respekt och bemötande i primärvård

Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

83%
83%

Respekt och bemötande i primärvård - Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100

Tillgänglighet i primärvård

Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

83%
83%

Tillgänglighet i primärvård - Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställ tid för resevaccination

 • Beställa journalkopior

 • Boka tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria