Bodafors vårdcentral Nässjö, Jönköpings län

Om oss

Välkommen till Bodafors vårdcentral

Bodafors vårdcentral ger dig hälso- och sjukvård när du behöver det. Mottagningen ligger centralt vid torget. Hos oss finner du läkar-, distriktssköterske- och diabetesmottagning samt möjlighet till vaccination. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Du kan ringa dygnet runt. När vårdcentralen är stängd kopplas du automatiskt till en jourmottagning. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Ring din vårdcentral om du blir sjuk, vill boka tid, förnya recept eller om du har frågor om pågående behandling. Du ska även ringa vårdcentralen om ditt barn blir sjukt. När vårdcentralen är stängd kopplas du automatiskt till en jourmottagning. Du kan också ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning på telefon dygnet runt.

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Bodafors vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

100%

Andel samtal som får svar samma dag.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

88%

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 86 av 100
75 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 82 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 2%
Den var acceptabel 46 svar 56%
Den var något för lång 14 svar 17%
Den var alldeles för lång 6 svar 7%
Jag behövde inte vänta 14 svar 17%
Jag var på planerat återbesök 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Jönköping
86 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 91 av 100
89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 91 svar 79%
Delvis 22 svar 19%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Jönköping
91 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 83 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 88 svar 76%
Delvis 25 svar 21%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Jönköping
83 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 78 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 62 svar 53%
Delvis 34 svar 29%
Nej 6 svar 5%
Jag behövde ingen information 13 svar 11%

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Jönköping
78 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 79 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 79 svar 68%
Delvis 32 svar 27%
Nej 4 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Jönköping
79 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 85 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 89 svar 77%
Delvis 20 svar 17%
Nej 6 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Jönköping
85 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 85 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 89 svar 77%
Delvis 24 svar 20%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Jönköping
85 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Jönköping: 73 av 100
78 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 115 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Utmärkt 50 svar 43%
Mycket bra 36 svar 31%
Bra 22 svar 19%
Någorlunda 5 svar 4%
Dålig 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Jönköping
73 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Begäran om intyg

  • Beställ tid för resevaccination

  • Beställa journalkopior

  • Beställa tid

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

  • Läkemedel mot malaria