Blodprov: HbA1c

Varför behöver man lämna provet?

Varför behöver man lämna provet?

När får man lämna ett prov för HbA1c?

HbA1c, så kallat långtidssockerprov, är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till tre månader innan provtagningen. Om man har diabetes är det vanligt att man lämnar detta prov för att fortlöpande kontrollera att behandlingen fungerar bra.

Vad är HbA1c och var finns det?

HbA1c är en form av hemoglobin, det vill säga det järnhaltiga protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och transporterar syre från lungorna ut till kroppens organ. Det mesta av hemoglobinet är av typ A, vilket står för engelskans adult, vuxen. Det förkortas HbA. Beteckningen HbA1c är en undergrupp.

HbA1c kallas glykerat, eller försockrat, hemoglobin. Det bildas när sockret i blodomloppet binds till hemoglobinet. Ju mer socker som finns i blodet, desto mer hemoglobin ombildas till HbA1c som alltså ökar i koncentration. I och med att hemoglobinet har ombildats till HbA1c så förblir det så. På det sättet fungerar HbA1c som ett bra mätvärde på hur blodsockret legat upp till de senaste tre månaderna.

Mätmetoden för HbAc ändrades 2010

Metoden för att mäta Hba1c ändrades 2010. Detta gjordes för att anpassa sig till gemensam internationell metodik. Tidigare angavs svaren i procent, nu ges svaren i mmol/mol. Som exempel motsvaras ett tidigare provsvar på sex procent nu av 52 mmol/mol.

Hur tas provet?

På en mottagning tas ett blodprov för att mäta HbA1c-värdet i armen med hjälp av en tunn nål som sticks in i en blodåder, en ven. Denna typ av blodprov kallas för ett venöst prov.

Om man själv tar provet hemma, gör man det med ett stick i fingret. Instruktioner om hur det går till får man av en diabetessjuksköterska.

Provet kan tas när som helst på dygnet, utan några särskilda förberedelser.

När får man svar?

Ibland analyseras provet på mottagningen och då får man svar direkt. I annat fall skickas det till ett sjukhuslaboratorium där det analyseras. Läkaren kan då ge svar inom en till två dagar.

Hur tolkas provsvaret?

Målsättningen med provet är att man ska kunna kontrollera sin diabetes, och den önskvärda nivån för hur HbA1c- värdet bör ligga anpassas individuellt.

Generella rekommendationer vid diabetes brukar vara att man bör sträva efter ett HbA1c-värde på högst 52 mmol/mol.

Om man inte har diabetes brukar HbA1c ligga under 42 mmol/mol fram till 50 års ålder. Är man äldre än 50 bör det ligga på högst 46 mmol/mol.

För att komma fram till och bestämma sitt individuella målvärde, måste man alltid, tillsammans med sin läkare, utgå från sin livssituation, ålder och eventuella andra sjukdomar.

HbA1c kan också användas för att ställa diagnos av diabetes typ 2. Mätvärdet har en god kvalitet som har stöd i alltfler forskningsresultat. Ett värde på 48 eller högre innebär att man har diabetes. Ett värde under 48 utesluter dock inte diabetes men man kan behöva lämna andra prover som till exempel upprepad fasteglukos eller glukosbelastning. 

Höga värden, vad kan det bero på?

Ett högt värde tyder på att den genomsnittliga blodsockernivån har varit hög under två till åtta veckor före provtagningen. Det har visat sig att högre nivåer av HbA1c innebär att man löper en ökad risk för följdsjukdomar av diabetes som skador på främst blodkärl, njurar och ögon. Därför bör man sträva efter ett så normalt HbA1c-värde som möjligt.

Vid typ 1-diabetes får man ofta sjukdomen tidigt i livet. Eftersom man då lever med sin sjukdom under många år är en god löpande kontroll viktig för att förhindra följdsjukdomar. Eftersom kroppen saknar egen insulinproduktion är man helt beroende av det insulin man ger sig själv genom injektioner. Då är det inte möjligt att få ett HbA1c-värde som är normalt, utan man måste räkna med ett högre värde.

Vid typ 2-diabetes finns en egen insulinproduktion i kroppen och målet är att så långt som möjligt normalisera kroppens energiomsättning, med en normal socker- och fettbalans. Typ 2-diabetes drabbar oftare äldre. Möjligheterna att ha ett lägre HbA1c är större vid typ 2-diabetes, åtminstone de första åren av sjukdomen.

Om HbA1c-värdet är för högt måste man i samråd med sin läkare förbättra behandlingen genom att exempelvis börja motionera mer, tänka igenom förbättringar när det gäller kosten och eventuellt ändra läkemedelsbehandlingen.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga värden är i vanliga fall inte tecken på någon annan sjukdom. Om man har diabetes kan låga värden tyda på att blodsockret har varit för lågt flera gånger under en period, vilket läkaren bör undersöka.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-04-26
Skribent:

Martin Enander, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvall.

Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Soheir Beshara, läkare, specialist inom klinisk kemi, Karolinska universitetssjukhuset.