Luftrörskatarr hos barn - obstruktiv bronkit

Vad är luftrörskatarr och obstruktiv bronkit?

Luftrörskatarr är en inflammation i luftrörens slemhinna. Inflammationen, som nästan alltid orsakas av en förkylning vid en virusinfektion, gör att det blir en svullnad i luftrören, som hos barn är smalare och mjukare än hos vuxna. Upp till ungefär två års ålder är luftrören så smala att barnet kan få obstruktiv bronkit i samband med en förkylning.

Obstruktiv betyder förhindrande och bronkit är det latinska ordet för inflammation i luftvägarna. Obstruktiv bronkit innebär alltså att flödet av luft förhindras på grund av en inflammation i luftvägarna. Det gör att barnet får svårare att andas, särskilt att andas ut.

Obstruktiv bronkit eller astma?

Obstruktiv bronkit ger samma symtom som astma, och när ett barn får symtomen första gången kan det vara svårt som förälder att utesluta astma. Men eftersom vanlig astma är sällsynt hos barn yngre än fyra år behöver man sällan göra den bedömningen som förälder, och vid ett läkarbesök får man ett säkert besked.

När små barn med förkylning och inflammerade slemhinnor i luftrören har besvär med andningen kallas det ofta infektionsastma eller förkylningsastma.  

Bronkiolit

När de minsta luftrören blir inflammerade kallas det bronkiolit. Det ger samma symtom som luftrörskatarr, men inflammationen omfattar också de finaste luftvägarna längst ut i lungorna och blir därför ofta mer besvärande.

Vad beror luftrörskatarr på?

Inflammationen vid luftrörskatarr orsakas vanligtvis av en virusinfektion, och det virus som oftast är orsaken till infektionen är RS-viruset som ger epidemier varje vinter.

Bara i väldigt sällsynta fall ligger en bakterieinfektion bakom luftrörskatarr. En inflammation i luftvägarna kan också bero på något som barnet har andats in, till exempel brandrök, som retar slemhinnan.

Symtom

Om ett barn som är under två år är förkylt kan det vara obstruktiv bronkit om barnet också har

  • svårt att andas
  • ett visslande ljud vid utandningarna – så kallat astmapip
  • mycket hosta och slem
  • andas tyngre och får indragningar mellan revbenen.

Symtomen märks särskilt tydligt om barnet andas snabbt, är oroligt eller upprört.

När ska man söka vård?

Om ett barn får andningsbesvär ska man söka vård direkt på en barnmottagning, vårdcentral eller akutmottagning.

Vi lindriga men långvariga besvär bör man kontakta en vårdcentral eller barnmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Behandling

Det finns luftrörsvidgande medicin som kan skrivas ut av läkare. Barnet kan också få kortisonsprej för att minska inflammationen och därmed svullnaden i luftvägarna.

Som förälder är det bra om man får barnet att dricka mycket, eftersom det hjälper till att lösa slemmet.

Hostmedicin

När barn har hosta är det viktigt att de hostar upp slem för att rensa luftrören. Att ta mediciner för att dämpa hostan är därför inte bra. Receptfria hostmediciner har enligt flera studier heller ingen bevisad effekt.

Om man tycker att barnets hosta behöver lindras finns det hostdämpande receptfria mediciner att köpa på apotek. Man ska inte ge receptfria hostmediciner till barn under två år eller till barn som har astma utan att först ha kontaktat läkare.

Vård på sjukhus

Om barnet behöver vård på sjukhus får det andas in luftrörsvidgande medicin, ibland inflammationshämmande medicin genom en ansiktsmask eller ett munstycke, eller syrgas i en slang genom näsan. Ibland kan barnet behöva vara kvar för observation.

Senast uppdaterad:
2015-10-07
Skribent:

Inge Axelsson, överläkare i barnmedicin, professor i medicinsk vetenskap, Östersunds sjukhus

Redaktör:

Fredrik Lagerqvist, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden