Isoptin och Isoptin Retard

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Isoptin och Isoptin Retard?

Isoptin och Isoptin Retard är läkemedel som används mot högt blodtryck och mot kärlkramp i hjärtat. Isoptin vanliga tabletter kan även användas som förebyggande behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt och vid oregelbunden hjärtrytm.

Medicinerna tillhör gruppen kalciumflödeshämmare och det verksamma ämnet är verapamil.

Recept och högkostnadsskydd

Isoptin finns som vanliga tabletter. Isoptin Retard finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter. Medicinerna är receptbelagda och finns i flera olika styrkor.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Alla kalciumflödeshämmare vidgar blodkärlen och sänker därmed blodtrycket. Men olika typer av kalciumflödeshämmare verkar på lite olika sätt i blodcirkulationen. Vissa kalciumflödeshämmare påverkar framför allt hjärtats muskelceller, medan andra framför allt påverkar kärlväggarnas muskelceller. Samtliga kalciumflödeshämmare minskar hjärtats arbete, sänker blodtrycket och minskar samtidigt risken för kärlkramp.

För att en muskelcell, till exempel i hjärtat eller i blodkärlen, ska kunna dra ihop sig krävs tillgång på kalciumsalt i blodet. När en muskelcell ska dras samman transporteras kalcium från blodet in i muskelcellerna genom speciella kanaler.

Kalciumflödeshämmare minskar inflödet av kalcium till muskelcellerna. Det gör att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av. Då vidgas blodkärlen. Kalciumflödeshämmare påverkar inte kalkomsättningen i kroppen.

Medicinen påverkar både hjärtats och blodkärlens muskelceller. Den gör att pulsen sjunker, att blodkärl vidgas och att hjärtats arbetsbelastning minskar. Detta sänker blodtrycket och minskar risken för kärlkramp.

Isoptin vanliga tabletter börjar verka efter cirka en timme och effekten varar i åtta till tolv timmar. Isoptin Retard börjar verka efter fyra till sex timmar och effekten varar mer än tolv timmar.

Hur tar man medicinen?

Isoptin tabletter kan delas och får tuggas eller krossas. Däremot måste Isoptin Retard depåtabletter sväljas hela. Det verksamma ämnet ska kunna lösa sig i magen och verka under lång tid. Samtidigt minskar risken för biverkningar. Om man tuggar eller krossar depåtabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid. Isoptin Retard depåtabletter i styrkan 240 milligram får dock delas.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering vid kärlkramp, högt blodtryck och oregelbunden hjärtrytm är 240-480 milligram om dagen. Med Isoptin tabletter brukar dagsdosen delas upp på två till fyra tillfällen. Med Isoptin Retard kan dagsdosen fördelas på ett eller två tillfällen.

Viktigt

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med kalciumflödeshämmare. Gör man det kan blodtrycket höjas plötsligt och det kan leda till kärlkrampsanfall. En behandling ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Man bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när man använder medicinen. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Man kan då få kraftigare effekt av medicinen och ökad risk för biverkningar.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska helt undvika att ta Isoptin eller Isoptin Retard tillsammans med

  • betablockerande läkemedel.

Betablockerare finns i tablettform, som till exempel Atenolol, Seloken ZOC eller Metoprolol, som används mot bland annat högt blodtryck och kärlkramp. De finns också i ögondroppar mot grön starr, glaukom, till exempel Blocadren. Om man behöver behandlas för grön starr, ska man berätta för ögonläkaren om man använder Isoptin eller Isoptin Retard.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, rodnad, yrsel, illmående eller svullna anklar. Dessa biverkningar hänger samman med att kroppens blodkärl vidgas. Oftast går de över efter några dagars behandling. Andra kan få förstoppning eller långsam puls. En del som använder medicinen kan få klåda eller eksem.

Om biverkningarna är besvärliga eller om bensvullnaden inte går över, bör man kontakta läkaren som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas. Men man bör ändå rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller verapamil. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller verapamil är Verapamil Mylan.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-20
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm