Descutan

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Descutan?

Descutan är ett bakteriedödande medel. Det används vid rengöring av hud och hår, till exempel före en operation, för att förhindra infektioner.

Det verksamma ämnet är klorhexidin.

Recept och högkostnadsskydd

Descutan finns som lösning i påse och som tvättsvamp. Svampen innehåller 15 milliliter lösning och påsen innehåller 10 milliliter. Svampen använder man för att tvätta kropp och ansikte. Påsen använder man för att tvätta håret. Descutan kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Klorhexidin dödar många olika typer av bakterier och verkar snabbt. När man har tvättat sig med rengöringsmedlet är så gott som alla bakterier på huden döda.

Hur använder man Descutan?

Så här använder man Descutan för att göra en så kallad dubbeldusch:

  • Duscha kroppen och håret med vatten och stäng av duschen.
  • Tvätta håret med lösningen.
  • Öppna svampförpackningen och fyll på med vatten för att fukta svampen.
  • Tvätta hela kroppen uppifrån och ner med svampen. Var speciellt noga runt näsa, armhålor, navel, ljumskar och könsorgan.
  • Skölj hela kroppen och håret med vatten och stäng av duschen.
  • Tag en ny påse med lösning och en ny svamp och upprepa hela tvättningen en gång till.
  • Skölj noga och torka med en ren handduk. Tag på rena kläder.

Efter att man har tvättat sig med Descutan ska man inte använda tvål, schampo eller hudlotion eftersom det kan försämra den bakteriedödande effekten.

Dosering

Det är viktigt att följa de anvisningar som står på läkemedelsförpackningen eller informationsbladet, den så kallade bipacksedeln, som finns i förpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen.

Om man fått andra instruktioner från sin läkare ska man följa dem i första hand.

Vid varje rengöringstillfälle använder man 2 påsar lösning och 2 tvättsvampar för att göra en dubbeldusch.

Viktigt

Man ska undvika att få Descutan i ögonen. Om lösningen kommer in i ögonen ska man skölja noggrant med vatten. Descutan ska inte användas inne i hörselgången om man har en skadad trumhinna.

Biverkningar

En del personer som använder Descutan kan få till exempel hudirritation.

Graviditet och amning

Man kan använda Descutan när man är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller klorhexidin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne. Exempel på andra läkemedel som innehåller klorhexidin och används för rengöring inför en operation är Hibiscrub.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-08-15
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.