Cocillana-etyfin

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Cocillana-etyfin?

Cocillana-etyfin är ett hostdämpande läkemedel som används vid rethosta. Medicinen innehåller de verksamma ämnena etylmorfin, cocillanaextrakt och senegaextrakt.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. När läkemedlet används enligt läkarordination är risken för beroende oftast mindre, så länge du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Recept och högkostnadsskydd

Cocillana-etyfin finns i flytande form och är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet etylmorfin hämmar hostreflexen genom att påverka hostcentrum i hjärnan. Cocillana- och senegaextrakt anses ha en slemlösande verkan.

Hur tar man medicinen?

Flaskan ska skakas innan man mäter upp medicinen. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av de verksamma ämnena.

Medicinen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att man har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Om man är diabetiker bör man tänka på att medicinen kan påverka blodsockret.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering för vuxna är 5-10 milliliter 3-4 gånger om dagen. Ibland kan man bli ordinerad medicinen till natten.

Till barn doseras medicinen efter barnets vikt. Man ska inte ge medicinen till barn under två år.

Viktigt

Eftersom medicinen innehåller etylmorfin finns det en viss risk för beroende om man använder medicinen i höga doser under lång tid.

Eftersom medicinen dämpar hostreflexen kan det bli svårare att hosta upp slem. Därför bör man inte använda medicinen när man har hosta med mycket slem. Men ibland kan man ändå få ta medicinen till natten om man har svårt att sova på grund av hostan.

Man bör undvika att dricka alkohol eftersom Cocillana-Etyfin i kombination med alkohol kan göra så att man får nedsatt andningsförmåga.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

 

Vissa mediciner bör inte kombineras med Cocillana-etyfin eftersom effekten av hostmedicinen kan minska. Det gäller till exempel:

  • läkemedel mot depression som innehåller paroxetin, till exempel Seroxat och Paroxetin, eller fluoxetin, till exempel Fontex och Fluoxetin
  • läkemedel som innehåller bupropion, till exempel Zyban mot rökning och Voxra mot depression
  • läkemedel mot svampinfektioner som innehåller terbinafin.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel förstoppning, illamående och kräkningar. Vissa kan få kramper i gallvägarna.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus