Chloromycetin

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Chloromycetin?

Chloromycetin är ett ögonläkemedel som används vid olika typer av infektioner som orsakas av bakterier. Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antibiotika och innehåller det verksamma ämnet kloramfenikol.

Recept och högkostnadsskydd

Chloromycetin finns som ögondroppar och ögonsalva. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, kloramfenikol, motverkar infektion genom att hindra bakterierna från att föröka sig.

Hur tar man medicinen?

Man bör tvätta händerna både före och efter användning av medicinen.

Ögondroppar

Man drar försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppar på mitten innanför ögonlocket. Man ska undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med flaskspetsen för att förhindra att bakterier kommer in i flaskan.

Flaskan ska förvaras i kylskåp, men den flaska som man för tillfället använder kan förvaras i rumstemperatur. Det kan kännas obehagligt att droppa kall medicin i ögonen.

Medicinen ska användas inom en månad efter att flaskan har öppnats.

Ögonsalva

Man drar försiktigt ner det nedre ögonlocket och trycker försiktigt ut salvan mellan nedre ögonlocket och ögat. Man ska undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med tubspetsen för att förhindra att bakterier kommer in i tuben.

Första gången tuben används kan det hända att det som först trycks ut av salvan är flytande. Använd inte detta utan tryck tills det kommer fast salva.

Salvan ska förvaras i rumstemperatur.

Medicinen ska användas inom en månad efter att tuben har öppnats.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering är 2 droppar, eller en liten mängd salva, var tredje timme under den tid man är vaken.

För att vara säker på att inga bakterier ska överleva och orsaka en ny infektion, bör man fortsätta med behandlingen i två dygn efter att besvären har försvunnit.

Om man glömmer att ta ögondropparna ska man ta dem så snart man kommer ihåg det, och sedan ta nästa dos som vanligt. Men man ska inte ta två doser vid samma tillfälle.

Om man använder andra ögondroppar samtidigt bör man ta de olika dropparna med minst fem minuters mellanrum. Det är för att den första dosen inte ska sköljas bort, eftersom utrymmet innanför ögonlocket är begränsat.

Om man använder både ögondroppar och salva ska man ta ögondropparna först och salvan sist.

Viktigt

För att minska risken för skador på hornhinnan bör man inte använda kontaktlinser när man har ögoninfektion.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar och rådgöra med läkare om det behövs. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kloramfenikol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på ögondroppar som innehåller kloramfenikol är Kloramfenikol CCS.


Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus