Tens

Allmänt

Tens är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan då dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Innan man får behandling med tens ska en läkare utreda orsaken till smärtan, om det är oklart varifrån den kommer. Om man har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med tens. Därför är det viktigt att tala om för läkaren om man har en pacemaker.

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig inför behandlingen.

Hur går behandlingen till?

Om man har muskelvärk är det ofta en fysioterapeut eller sjukgymnast som först ger några behandlingar och lär ut hur man ska använda tens-apparaten.

Om man är gravid kan man ofta få hyra eller låna hem en tens-apparat för att lära sig använda den inför förlossningen.

Elektroder fästs på huden över eller i närheten av det område där man har ont. Inga sår får finnas där. Elektroderna ansluts sedan till en batteridriven dosa som ger ifrån sig elektriska impulser. Under behandlingen kan man känna muskelryckningar och att det pirrar i huden under elektroderna.

En vanlig behandling om man har muskelvärk varar i 30-45 minuter och upprepas två till fyra gånger per dag.

När man är gravid och förlossningen sätter igång kan tens-apparaten användas hemma under det första skedet av värkarbetet. Om det känns bra kan man ha nytta av den även på förlossningsavdelningen en bit in i förlossningen.

Hur mår man efteråt?

Tens-behandlingen ger inga särskilda biverkningar, men personer med känslig hud kan få en reaktion på häftan som används för att fästa elektroderna.

Senast uppdaterad:
2012-03-15
Skribent:

Jenny Arhammar, narkosläkare, Danderyds sjukhus, Stockholm

Redaktör:

Birgitta Dalenstam Lindgren, redaktör 1177.se