Alkohol och graviditet

När man är gravid är det viktigt att se till att fostret och man själv mår så bra som möjligt. Många är vana vid att dricka alkohol, men när man väntar barn ska man avstå från det för att fostret inte ska utsättas för onödiga risker.

Om man dricker går alkoholen över till fostret, och ingen kan svara på hur mycket alkohol ett foster klarar av utan att få bestående skador. Genom att helt avstå från alkohol under graviditeten slipper man riskera att utsätta det barn man väntar för alkoholpåverkan.

Det kan naturligtvis inträffa att man druckit alkohol innan man fick veta att man väntar barn. Om man har druckit en mindre mängd alkohol vid något enstaka tillfälle är sannolikheten för att det ska skada fostret mycket liten. Om man ändå känner sig orolig kan man kontakta en barnmorskemottagning. Det viktiga är att man undviker alkohol under resten av graviditeten.

Mycket alkohol kan ge bestående skador hos barnet

Om man är gravid och dricker går alkoholen dels direkt till fostret via moderkakan, dels ut i fostervattnet som fostret dricker av. Eftersom fostrets lever är outvecklad och har svårt att bryta ner alkohol, påverkas fostret mer och under längre tid än man själv.

Risken för skador är störst om man dricker mycket och ofta. Barnet kan bli kortare, väga mindre och få mindre huvudomfång. Alkohol kan också skada de växande nervcellerna i hjärnan. Då kan barnets beteende och utveckling påverkas så att det blir överaktivt och får svårt att koncentrera sig. Skadorna kan också påverka ansiktets utseende och synen.

Alkoholmissbruk under graviditeten leder så gott som alltid till någon form av skada på barnet. För att barnet ska må bra och utvecklas på bästa sätt måste man sluta med alkohol. Det finns hjälp att få och det är aldrig för sent att sluta dricka.

Det finns många drycker utan alkohol

Det kan vara jobbigt att gå på fester där det bjuds på alkohol om man själv måste avstå. Men det finns många alternativa drycker att välja, till exempel alkoholfria varianter av öl, cider, vin och drinkar.

Om man behöver hjälp

Om man vill prata om sina alkoholvanor kan man vända sig till en barnmorskemottagning. Man behöver inte vara orolig eller skämmas för att berätta. Barnmorskan är van vid att hantera den här sortens frågor och har till uppgift att ge stöd och informera om allt som rör graviditeten.

Behöver man professionellt stöd för att sluta dricka kan barnmorskan hjälpa till med att hitta rätt i vården. Det går också bra att till exempel prata med en läkare på vårdcentralen.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Publicerad:
2014-02-11
Granskare:

Helena Strevens, läkare, specialist i förlossningsvård och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Lund