Vaccination mot TBE

Allmänna råd

Allmänna råd

Allmänt

TBE, som även kallas fästingburen hjärninflammation, sprids med fästingar. Vaccination mot TBE rekommenderas om man ska vistas på landsbygd där risken för smitta är stor, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Sibirien i Ryssland. Risken är mindre i Sverige men man kan också smittas av TBE i delar av vårt land, och vaccination rekommenderas därför om man är fast boende eller vistas längre perioder på landsbygd i dessa områden.

Så går vaccinationen till

Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. För att få bäst skydd rekommenderas att man får två doser det första året. Den andra dosen får man cirka en månad efter den första. Ett år senare får man ytterligare en dos, vilket gör att man är skyddad i tre år. Därefter rekommenderas en dos vart femte år.

Om man har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas brukar man få sammanlagt fyra doser det första året. Det innebär att man får en extra dos två månader efter den andra dosen samt ytterligare en dos när fästingssäsongen närmar sig året därpå.  De som är äldre än 60 och som inte fått fyra doser under det första året rekommenderas att fortsättningsvis vaccinera sig med tre års intervall. Annars rekommenderas en dos vart femte år.

Om man har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver man inte börja om från början. Man tar då en dos och därefter följer man vaccinationsschemat som vanligt.

Om risken för smitta är mycket hög finns det snabbvarianter av vaccinationen. De ger ett betydligt sämre skydd men är bättre än att inte vaccineras.

Man brukar få sprutan med vaccinet på utsidan av överarmen.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot TBE när man är gravid och när man ammar.

Barn och vaccination

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna. Små barn brukar få sprutan med vaccin på framsidan av låret, äldre barn brukar få sprutan på överarmens utsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli svullen, röd och öm där man fick sprutan. En del kan även exempelvis få ont i huvudet och må illa, men det är sällsynt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-03-06
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna