Tobak och graviditet

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Det är viktigt att fostret och man själv mår så bra som möjligt när man är gravid. Många är vana vid att använda tobak, men när man väntar barn finns det starka skäl att avstå från det.

Om man röker eller snusar och är gravid utsätts fostret för de skadliga ämnen som finns i tobak. Så fort man slutar röka och snusa minskar riskerna för fostret. Det kan vara svårt att sluta om man är beroende, men det finns hjälp att få.

Det kan naturligtvis inträffa att man har rökt eller snusat under de första graviditetsveckorna innan man har fått veta att man väntar barn. Oftast är det då inte någon fara för fostret, eftersom fosterutvecklingen ännu inte har satt igång på allvar. Men så snart man vet att man är gravid är det viktigt för barnets hälsa att man slutar och sedan låter bli att röka och snusa under resten av graviditeten.

Risker med att röka och snusa under graviditeten

De flesta av tobaksrökens ämnen passerar över till fostret. Om man röker får fostret till och med i sig större mängd än man själv av vissa ämnen, till exempel kolmonoxid och nikotin. Nikotinet, som även finns i snus, gör att blodflödet i livmodern och moderkakan minskar och fostret får mindre syre och näring. Det växer då sämre och väger mindre än det borde göra vid födseln.

Kolmonoxiden som finns i cigarettröken gör att blodets syreupptagningsförmåga försämras. Om man är gravid och röker får fostret också i sig kolmonoxid. Fostrets blod tar upp dubbelt så mycket kolmonoxid som man själv och gasen stannar dessutom kvar längre hos fostret. Rökning ökar riskerna för missfall, för tidig förlossning, moderkaksavlossning och plötslig spädbarnsdöd.

Ofta lättare att sluta när man är gravid

Det kan vara en tröst att veta att det ofta är lättare att sluta röka och snusa under graviditeten, eftersom man då kan känna avsmak eller till och med bli illamående av tobak. Om man inte kan sluta helt bör man åtminstone försöka minska sin rökning och snusning.

Om man behöver hjälp

Om man röker eller snusar och inte kan sluta själv bör man ta kontakt med sin mödravårdscentral när man har blivit gravid. Barnmorskan på mödravårdscentralen kan ge råd om rök- och snusavvänjning.

I första hand bör man försöka sluta med tobak utan avvänjningsmedel som innehåller nikotin, eftersom de också är skadliga för fostret. Men det är bättre att använda nikotintuggummi en kortare period, om det verkligen leder till att man slutar röka, än att inte sluta alls. Nikotinplåster tillför kroppen nikotin hela tiden och är därför sämre för fostret än nikotintuggummi.

Man kan alltid kontakta sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Visa mer

Mer information

Mer information

Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en nationell gratistjänst som drivs som ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Initiativtagare var Cancerfonden, Apoteket, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsomyndigheten och Centrum för tobaksprevention inom Stockholms läns landsting.

Professionella rökavvänjare finns på plats alla vardagar och vissa kvällar. Telefonnumret är 020-840000.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-02-13
Granskare:

Helena Strevens, läkare, specialist i förlossningsvård och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Lund