Sarkom

Allmänt

Sarkom är en cancerform som angriper stödjevävnader som skelett, muskler och brosk. Varje år får drygt 350 personer sjukdomen och den är något vanligare hos kvinnor än hos män.

Det finns många olika varianter av sarkom men en indelning som ofta används är mjukdelssarkom och skelettsarkom. Hälften av dem som får mjukdelssarkom är över 60 år. Skelettsarkom är ovanligare än mjukdelssarkom och kan komma när man är mellan 10 och 20 år. Efter behandlingen blir de flesta friska.

Det finns också en speciell form av sarkom, Ewings sarkom, som främst barn och ungdomar får.

Symtom

Vid mjukdelssarkom kan man få värk eller känna ett ökat tryck på något ställe men i övrigt känner man sällan av något. Tryckkänslan är speciellt vanlig om tumören sitter i magen eller i tarmarna. Ibland upptäcks sjukdomen när man till exempel går till läkaren för att undersöka en knuta eller en förhårdnad.

Vid skelettsarkom kan man få ont när man rör sig eller belastar kroppen, men man kan också ha värk när man vilar och den kan då vara så ihållande att man kan ha svårt att sova.

Om man har diffus värk eller knutor eller svullnader på kroppen som inte försvinner ska man kontakta vården för en undersökning.

Om du har fått diagnosen sarkom och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Behandling

Om man har mjukdelssarkom är den främsta behandlingen att operera bort tumören och vävnad närmast omkring tumören. I vissa fall kombineras operationen med strålbehandling och cytostatika.

Har man skelettsarkom kombineras nästan alltid en operation med cytostatika. Det är inte ovanligt att det finns små metastaser, dottertumörer, som är svåra att upptäcka. Därför får man cytostatika som en säkerhetsåtgärd.

Om skelettsarkomen inte går att operera brukar man i stället få strålbehandling för att minska tumören. Man kan också få strålning för att lindra symtomen om cancern spridit sig.

När ska man söka vård?

Om man har de symtom som beskrivs ovan ska man söka vård på en vårdcentral. Man kan alltid ringa telefonnummer 1177 och få sjukvårdsrådgivning.

Senast uppdaterad:
2014-12-19
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm