Vattensäkerhet för barn

Skriv ut (ca 2 sidor)
Foto på ett barn med flytväst som går på en brygga med ett fiskespö, tillsammans med en vuxen.
Skriv ut

Små barns lek vid vatten

Små barns lek vid vatten

Många barn tycker om att leka vid vatten men de har ofta inte kunskap om riskerna med det. Därför bör man aldrig lämna ett litet barn ensamt vid vatten. En liten stunds ouppmärksamhet från den vuxne kan vara tillräckligt för att leken leder till en drunkningsolycka.

Små barn kan ha svårt att klara sig upp efter att ha ramlat och om barnet ramlar i badkaret kan även en låg nivå på vattnet innebära en drunkningsrisk. Även fågelbad, små dammar, stora vattenpölar och vattenfyllda diken kan vara farliga. Större förskolebarn behöver också tillsyn när de leker vid vatten.

Vattenleksaker som till exempel badringar, flytmanschetter och badmadrasser är just leksaker och inga livräddande hjälpmedel. Barn kan använda leksakerna och roa sig med dem på grunt vatten under uppsikt.

I båt och på brygga ska små barn använda flytväst i rätt storlek anpassad efter vikten. För barn som inte kan simma behövs en räddningsväst med krage som gör att barnet snabbt vänds tillbaka på rygg om det hamnar med ansiktet neråt i vattnet. Det är bra att låta barnet provbada med västen först så att barnet förstår hur den fungerar. Det är viktigt att västen är godkänd för barn och att den är CE-märkt. Den ska vara gul, orange eller röd.

För att öka säkerheten är det bra att lära barnet umgås med vatten på ett lekfullt sätt under tillsyn. Livet med vatten blir betydligt säkrare och roligare om barnet så småningom även får lära sig att simma.

Fäll ihop

Råd för att öka barnets säkerhet vid vatten

Råd för att öka barnets säkerhet vid vatten

Lämna aldrig ett litet barn ensamt i närheten av, eller i, vatten. Bara några sekunder utan tillsyn kan vara tillräckligt för att barnet ska råka illa ut. Om barnet är försvunnet bör man alltid först kontrollera i vattnet.

Råd för att minska risker för drunkningsolyckor:

 • Använd halkskydd i badkaret för att förhindra att barnet ramlar.
 • Låt barnet använda flytväst eller räddningsväst vid lek nära vatten, på bryggor, vid pooler och på båtar.
 • Töm ut vattnet ur små flyttbara småbarnspooler när de inte används.
 • Ge barnet en vattentrygghet och vattenrespekt, exempelvis genom vattenlek under de första levnadsåren.
 • Låt barnet lära sig simma. Det kan vara bra att börja öva redan när barnet är fyra till fem år.
 • Låt äldre barn öka sin simkunnighet och även lära sig de risker som finns och grunderna till livräddning.

Lär också barnet att:

 • aldrig bada ensamt
 • alltid simma längs med stranden istället för utåt
 • aldrig hoppa eller dyka i okänt vatten
 • aldrig simma under bryggor och hoppställningar
 • aldrig knuffa i någon i vattnet
 • aldrig hålla fast någon under vattnet.

Hur man bör inhägna pooler och dammar

Det finns regler för hur pooler och andra typer av bassänger ska inhägnas för att undvika olyckor. Enligt Konsumentverket ska simbassänger, pooler, grunda dammar samt trädgårdsdammar vara inhägnade och ha barnsäker låsning.

Fäll ihop

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme

Om olyckan ändå är framme är det bra att veta hur man ska handla i en nödsituation. Läs vidare i texten Barn och drunkningsolyckor.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2011-06-28
Redaktör:

Lena Jannesdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tor Lindberg, läkare, professor em i barnmedicin

Fotograf:

Juliana Wiklund