Hjärntumör hos barn

Allmänt

Hjärntumör är en av de vanligaste cancerformerna hos barn. Ungefär 80 av de 300 barn som varje år får cancer har en hjärntumör. Men det finns många olika typer av hjärntumörer som också behandlas olika.

De flesta hjärntumörer hos barn sprider sig inte vidare genom metastaser utan växer enbart på ett ställe. Behandlingen går ut på att ta bort tumören. Många barn blir bra, men en del kan få mer eller mindre svåra biverkningar av behandlingen. Biverkningarna beror på var i hjärnan eller resten av det centrala nervsystemet tumören sitter och vilken behandling barnet får.

Symtom

En del barn kan ha haft huvudvärk eller kräkts ofta och oförklarligt, till exempel på morgonen när de vaknar. Andra barn kanske bara har varit väldigt trötta under en kortare eller längre tid och haft svårt att hänga med i vardagen eller i skolarbetet. Symtom hos små barn kan vara att de är sena i utvecklingen och verkar må dåligt, ha svårt att äta eller har andra problem som leder till att man börjar undersöka barnet. Symtomen kan alltså variera väldigt mycket beroende på barnets ålder och på var tumören sitter.

Om en läkare misstänker att symtomen kan bero på cancer får barnet göra en datortomografi eller en magnetkameraundersökning. Små barn kan behöva sövas med narkos inför undersökningarna eftersom de måste ligga helt stilla. Undersökningarna gör inte ont. Datortomografin tar bara ett par minuter. En magnetkameraundersökning tar längre tid och kan för den som är vaken upplevas som ansträngande på grund av att kameran låter mycket.

Behandling

Det vanligaste är att tumören tas bort genom en operation. Ibland behöver läkaren först ta ett prov, en så kallad biopsi, från tumören för att vara helt säker på vilken slags tumör det är.

Innan operationen får familjen och barnet träffa den läkare som ska utföra operationen och som berättar hur den kommer att gå till. Efter operationen bedömer läkaren om det behövs någon fortsatt behandling eller inte, beroende på vilken slags tumör det är och var den sitter, om hela tumören kunde tas bort eller inte, och barnets ålder. Den fortsatta behandlingen kan ibland vara en ny operation, strålbehandling eller cytostatikabehandling. En del barn får en kombination av flera behandlingar.

Att behandla en växande hjärna leder till olika former av biverkningar för de flesta barn, även om biverkningarna ibland kan vara små. Den huvudsakliga orsaken till biverkningar, förutom själva tumören, är strålbehandlingen. Vissa barn får ganska kraftiga biverkningar som kan påverka livet under lång tid. En vanlig biverkan är att nivåerna av olika hormoner påverkas så att barnet till exempel växer långsammare efter behandlingen. Det är också vanligt att barn får en försämrad rörelseförmåga och även inlärningsförmågan kan påverkas. En del av den uppföljande vården efter behandlingen handlar om att ge barnet stöd och hjälp för att utvecklas så bra som möjligt.

Alla barn får gå på efterkontroller ganska ofta under flera år, dels för att upptäcka om sjukdomen kommer tillbaka, dels för att se hur kroppen och utvecklingen fungerar efter behandlingen. Om man har fått strålbehandling behöver man följas upp resten av livet, men med olika långa tidsintervall.

Senast uppdaterad:
2013-05-31
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Hjorth, barnläkare, specialist i cancersjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund