Ta tempen på barn

Gör så här

Gör så här

Låt barnet vila först

Om man vill ta tempen på barn är det bra att ta den på morgonen eller under dagen efter vila. Det brukar räknas som feber när barnet har en temperatur som är över 38 grader efter en halvtimmes vila.

Temperaturen brukar variera över dygnet. På eftermiddagen kan temperaturen vara upp till en grad högre än på morgonen. Det kan vara bra att veta att barn även kan få höjd kroppstemperatur av att leka livligt, skrika eller gråta.

Olika sorters termometrar

Det finns olika typer av febertermometrar. Det är säkrast att mäta kroppstemperaturen i stjärten. Det finns också örontermometer, som rätt använd är bra. En sådan är svår att använda på mycket små barn då hörselgången är för trång. Andra metoder är mer osäkra, till exempel mätning i munnen, armhålan eller med panntermometer och de rekommenderas därför inte. Det finns inte någon speciell barntermometer.

Bra att mäta på samma sätt varje gång

Eftersom temperaturen varierar beroende på var man mäter bör man ta tempen på samma ställe och på samma sätt varje gång för att kunna jämföra värdena.

Det tar olika lång tid

Det tar vanligen mellan tio sekunder och två minuter att mäta temperaturen i ändtarmen. Ofta bekräftas det med en ljudsignal när mätningen är klar. En örontermometer tar ungefär 15 sekunder. Följ alltid instruktionerna till den termometer som används.

Att ta tempen i stjärten

Det är mest tillförlitligt att mäta kroppstemperaturen i ändtarmen. Man kan sätta på lite fet salva eller olja för att termometern lättare ska glida in. Det är bara den yttersta delen som förs in, på barn cirka en till två centimeter.

För att inte barnet ska göra sig illa är det är viktigt att det ligger stilla när man tar tempen. Det lilla barnet kan till exempel ligga på rygg på skötbordet. Man lyfter upp barnets ben så att de är böjda mot magen och håller i fötterna med ena handen. Den andra handen som man har termometern i kan man stödja mot bordet för att stadigt kunna föra in termometern.

Ett lite större barn kan ligga på sidan i sängen och ofta kan de sätta in termometern själv. Som förälder är det bra om man är lugn och bestämd, man kan berätta hur mätningen går till, att det inte gör ont och att det går snabbt. Man kan rådgöra med BVC om hur man kan ta tempen.

Att ta tempen i örat

När man mäter temperaturen i örat behövs en speciell örontermometer. Innan man börjar mäta ska man placera ett skydd över själva mätaren, linsen, på termometern. Det minskar även risken för att mätningen blir felaktig. Ett nytt skydd används varje gång.

För att kunna föra in änden på termometern behöver man först dra försiktigt i ytterörat, snett uppåt. På så sätt blir hörselgången rak och termometern kan föras in i gången så att den sluter tätt om termometern. Man kan få för låga värden om termometern riktas upp, ner eller åt sidan i stället för rakt fram, eftersom det är värmen från trumhinnan som termometern ska fånga upp. Det är svårt att få till en bra mätning och resultatet blir ofta osäkert.

Att ta tempen i munnen

Det finns termometrar som är avsedda för mätning i munnen. Barnet ska inte ha ätit eller druckit 15 minuter före mätningen eftersom det kan påverka värdena. Man placerar muntermometern under tungan, långt in i munnen som måste hållas stängd under mätningen.

Mätmetoden rekommenderas inte eftersom den ger osäkra resultat men också för att små barn riskerar att bita sönder termometern.

Att ta tempen i armhålan

Termometern läggs längst upp i armhålan i 10 minuter. Att mäta temperaturen i armhålan är inte pålitligt och rekommenderas därför inte.

Att ta tempen med panntermometer

Metoden att mäta temperaturen mot pannan påminner om att ta tempen i örat. Att mäta temperaturen med panntermometer är inte pålitligt och rekommenderas därför inte.

Rengöring av termometrar

Det brukar stå i varje termometers bruksanvisning hur den ska göras ren. Oftast använder man tvål och vatten.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2015-01-19
Skribent:

Elin Åkerblom, sjuksköterska, Stockholm

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Leif Ekholm, barnläkare, Barnhälsovården, Örebro