Senast reviderad 2012-01-25

Min treåring går helst på tå. Gör det något?

Fråga

Min treåriga son går för det mesta på tå. Vad kan orsaken till detta vara?

Svar

Det är vanligt att småbarn går på tå. Med det menas vanligen att barnet går på tå på samma sätt på båda fötterna. Fötterna är normala till sitt utseende och har en normal rörlighet i lederna. Barnet står inte på tå hela tiden, utan kan också stå på normalt sätt med hela foten inklusive hälen i golvet.

Detta brukar kallas vanemässig (habituell) tågång och brukar rätta till sig av sig självt allt eftersom barnet blir större. Efter att barnet blivit mellan tre och fyra år gammalt övergår det alltmer till normal gång.

Det är viktigt att barnet någon gång blir noggrant undersökt av läkare på BVC så att man kan utesluta någon ovanligare bakomliggande orsak, till exempel korta hälsenor eller nervskada som också kan leda till tågång.

Jag föreslår därför att du kontaktar barnavårdscentralen och ber om hjälp att undersöka detta.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin