Tandvård för barn och ungdomar

  • Pojke i tandläkarstol

    Så gott som all tandvård är avgiftsfri för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård

Vid två, tre års ålder, beroende på var man bor, brukar barn börja gå till tandläkaren. Till och med sista december det år de fyller 19 år får barn och ungdomar nästan all tandvård de behöver utan kostnad. Det gäller både om de går till en privat tandläkare eller om de går till folktandvården. Vissa landsting erbjuder tandvård utan kostnad i ytterligare något år.

Första besöket på en tandvårdsmottagning

Den första kontakten med tandvården får barnet redan vid ettårsåldern, oftast via barnavårdscentralen. När barnet är ungefär två, tre år får man möjlighet att tillsammans med sitt barn göra ett besök hos en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får man som förälder råd om hur man kan sköta barnets tänder.

Man kan välja tandläkare själv

Man kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till folktandvården.

Om man inte gör ett aktivt val av tandläkare blir man kallad av den tandläkare, privat eller inom folktandvården, som har ansvar för alla patienter i det område man bor.

Man har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett vad man har valt för tandläkare.

Hur ofta blir man kallad?

Hur ofta barn och ungdomar behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur stort behovet av vård är.

Kallelserna kommer till och med det år man fyller 19 år. Från och med den första januari det år man fyller 20, får man själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården om inte landstinget har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år.

Nästan all tandvård är avgiftsfri

De flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist behöver man inte betala för.

Ibland kan man behöva få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Det är vanligast att man behöver det när man är mellan åtta och 16 år. Om man tillsammans med sin tandläkare kommer fram till att man behöver en tandställning måste sedan en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om man får tandregleringen utan att betala.

Ibland ingår även annan specialisttandvård i den vård som är avgiftsfri. Till specialisttandvård, som inte är tandreglering, krävs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Har man några frågor om vilken tandvård man har rätt till och hur ofta man bör gå till tandläkare eller tandhygienist, är det lättast att fråga sin tandläkare. Om man inte har någon tandläkare kan man både vända sig till folktandvården eller till en privat tandläkare där man bor.

Stockholms län

Välja tandläkare

I Stockholms län ska alla barn mellan 3 år och 19 år lista sig hos en tandvårdsmottagning. Om ditt barn inte listats hos någon tandläkare, kallas barnet till en mottagning i området där ni bor.

Landstinget skickar hem en broschyr till familjer med barn som ska fylla tre år. Även nyinflyttade i Stockholms län får en broschyr hemskickad. I broschyren kan du läsa om rätten att välja tandläkare.

Det går att byta tandläkare när som helst

Om du vill byta tandläkare så kontaktar du själv den nya tandvårdsmottagningen. Detta gäller oavsett om du vill byta till Folktandvården, till en privat tandläkare eller till Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan. Ditt barn kan listas hos alla auktoriserade tandläkare.

Tala alltid om för den nya tandläkaren att ditt barn har varit hos en annan tandläkare tidigare.

Det kan hända att tandläkaren du väljer inte har möjlighet att ta emot fler patienter. Då kan tandläkaren tacka nej och hänvisa till en annan tandläkarmottagning.

Så hittar du tandvårdsmottagningar

Via 1177 Vårdguidens tjänst hitta vård kan du söka efter tandvårdsmottagningar i hela landet eller länsvis. De mottagningar som finns dyker upp i en träfflista där du kan klicka och få detaljerade uppgifter om varje mottagning.

Senast uppdaterad:
2011-09-14
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Wadstein, tandläkare, Folktandvården Stockholms län AB

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg