Höra dåligt

Att höra dåligt kan skapa problem, men det finns hjälpmedel för att du ska kunna höra bättre eller kommunicera på andra sätt.

Att inte höra vad andra säger är naturligtvis frustrerande. Säkert känner du dig besvärlig när du för tredje gången ber butiksbiträdet upprepa priset på en vara. Det är också lätt att känna sig utanför när man inte uppfattar vad vänner och familj säger.

Berätta för andra

Fundera på i vilka situationer du lider mest av att höra dåligt och vad du själv kan göra för att underlätta dessa situationer. Berätta för personer i din omgivning att du har nedsatt hörsel. Beskriv hur din hörselnedsättning påverkar dig och vad de kan göra för att du lättare ska uppfatta vad de säger. Räkna med att du kan behöva påminna dem flera gånger. De flesta är tacksamma för att du säger ifrån så att de inte glömmer bort att du inte hör så bra.

Tips till dig som träffar en person med hörselnedsättning

Om du har bra hörsel kan det vara svårt att sätta sig in i hur en person med hörselnedsättning har det. Det är lätt hänt att den som inte hör hamnar utanför i ett sällskap och sitter tyst. Genom att visa hänsyn och följa några enkla råd kan du underlätta för den som har nedsatt hörsel.

  • Vänd dig mot den du talar med.
  • Om du står på avstånd, gå om möjligt några steg närmare.
  • Se till att den du talar till uppmärksammar att du börjar prata.
  • Tala långsamt och tydligt (en person åt gången om ni är flera) med tydliga läpprörelser, men skrik inte.
  • Tänk på att personer med hörselnedsättning har speciellt svårt att höra om det är sorl eller buller i omgivningen. Försök att träffas i en lugn miljö.

Om du hör dåligt

Du kan vända dig utan remiss till en hörselmottagning som är godkänd av landstinget för att undersöka om du behöver hörselhjälpmedel. På mottagningen får du träffa en hörselspecialist, även kallad audionom. Audionomen gör en behovsbedömning och om den visar att du behöver hörselhjälpmedel berättar audionomen om vad som finns och hur du väljer.

Behovsbedömningen och utprovningen kostar 600 kronor och ingår i ett speciellt högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Utprovning av hörselhjälpmedel är en del av hörselrehabiliteringen. Exempel på hörselhjälpmedel är hörapparat, signalhjälpmedel och telefonhjälpmedel.

Hörapparater

Hörapparaten är ett av de vanligaste hörselhjälpmedlen. Det finns olika modeller av hörapparater. Några hörapparater sitter bakom örat, andra i örat. Det finns även hörhjälpmedel med hörlurar.

Signalhjälpmedel

Om du är döv eller har en omfattande hörselnedsättning kan du behöva signalsystem som blinkar eller känns genom vibrationer. Några exempel är blinkande lampa för dörr- och telefonsignal och vibrator till väckarklockan.

Telefon

Är du döv eller har en omfattande hörselnedsättning kan du behöva speciell utrustning för att kunna använda telefonen. Ett exempel är texttelefon som förmedlar text och gör det möjligt för döva, personer med hörselnedsättning och talskadade att både ringa och ta emot samtal. En texttelefon består av ett tangentbord och en bildskärm som ansluts till ett teleuttag tillsammans med en telefon. Du ringer via en förmedlingscentral som läser upp din text för den hörande och sedan skriver ut vad den personen säger till dig.

För att få en texttelefon eller andra alternativ behöver du en remiss från din hörselmottagning till Alternativ telefoni. Där finns en texttelefonverksamhet som visar och provar ut rätt sorts telefonhjälpmedel till dig. Andra telefonhjälpmedel som finns är fax och bildtelefon. Telefonutrustningar som kan köpas i handeln, som knapptelefoner och högtalartelefoner, får du bekosta själv.

Läs mer på Alternativ telefonis webbplats.

Läs mer på: Karolinska Universitetssjukhuset/alternativ telefoni

Läs mer på: Hörsellinjen

Läs mer på: Hjälpmedels guiden

Du kan låna eller köpa ditt hörselhjälpmedel

Du kan välja mellan att låna hörselhjälpmedel från landstinget eller köpa från en leverantör. Väljer du att låna ditt hjälpmedel är det ett lån så länge du behöver det. I lånet ingår kostnader för reparationer.

Om du väljer att köpa ditt hjälpmedel får du enligt Fritt val av hjälpmedel en rekvisition med vilken du köper det hjälpmedel du behöver. Väljer du ett dyrare hjälpmedel än vad landstinget skulle betala, får du själv betala mellanskillnaden. I köpet ingår en summa för reparationer, men du kan få betala vissa reparationskostnader själv. Du kan inte välja någon annan typ av hjälpmedel än det du får utskrivet.

Hörselmottagningen gör mer

Om du behöver service eller reparera ditt hörselhjälpmedel kan du vända dig till valfri hörselmottagning som är godkänd av landstinget, du behöver inte gå till den mottagning där du provade ut ditt hjälpmedel. Förutom service och reparation ska hörselmottagningarna även hjälpa dig att prova ut hörselhjälpmedel, informera, stödja och ge råd när du väljer hörselhjälpmedel.

Har du provat ut ditt hörselhjälpmedel på Hörsel- och balanskliniken på Rosenlunds sjukhus ska du i första hand vända dig dit för service eller reparation.

En del personer med hörselnedsättningar kan behöva träffa en hörselpedagog, kurator eller psykolog för att få kunskap om hur man kan hantera hörselskadans konsekvenser och förbättra möjligheterna att kommunicera.

Byt mottagning om du inte är nöjd

Om du flyttar eller om du inte är nöjd med din hörselmottagning kan du byta mottagning, men undvik att byta under en pågående utprovning av hörselhjälpmedel. Detta för att få kontinuitet i rehabiliteringen.

Har du frågor?

Om du har frågor om hjälpmedel för personer med hörselnedsättning och döva kan du kontakta närmaste hörselmottagning.

Läs mer på: Dövas Riksförbund, Sveriges

Läs mer på: Döva, hörselskadade och språkstörda barn, Riksförbundet

Läs mer på: Hörselskadades Riksförbund / Stockholm

Läs mer på: Hörselskadades Riksförbund / Stockholm / Videoguide

Skriv ut
Publicerad:
2013-08-26
Skribent:

Camilla Nilsson, skribent, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kerstin Malmgren, audionom, Hjälpmedelsenheten, SLL