Cancerrådgivningen

Ring telefonnummer 08-123 138 00 till oss på Cancerrådgivningen om du har frågor om cancer. Vi kan stötta och hjälpa om du till exempel är patient eller närstående och känner dig orolig eller rädd eller har fått information från vården som behöver förklaras.

Illustrerad man och kvinna omringade av tankebubblor med frågor man kan få svar på hos Cancerrådgivningen.Illustration: Cecilia Birgersson NordlingSjuksköterskorna som du får samtala med har lång erfarenhet inom cancersjukvården. De har stor kunskap om olika cancersjukdomar och symtom, behandlingar och biverkningar. De är också vana att möta människor i kris. Alla har tystnadsplikt och finns som ett komplement till den övriga vården. Självklart kan du vara anonym.

Frågor som inte kan besvaras direkt tar sjuksköterskorna reda på. De har tillgång till och får hjälp av experter och forskare inom cancer samt har ett brett kontaktnät inom området.

Kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen:

Två av Cancerrådgivningens sjuksköterskor talar i telefon via headset.Fotograf: Carin Lundgren
På Cancerrådgivningen finns erfarna sjuksköterskor som du kan tala med.
Telefon: 08-123 138 00
Mejl: cancerradgivningen@sll.se
Öppettider: måndag – fredag kl 08.30 – 16.00 lunchstängt kl 12.00 – 13.00.

Besöksadress till Cancerrådgivningens informationscenter: Radiumhemmets entréhall, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Besökstider: måndag - fredag kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00. 

Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och finansieras delvis av Radiumhemmets forskningsfonder.

Stockholms län

 
Senast uppdaterad:
2016-04-22
Skribent:

Malin Erlingson


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-03-08