Senast reviderad 2012-02-16

Vad är enkopres?

Fråga

Vad är enkopres och hur behandlas det?

Svar

Enkopres betyder att barn bajsar i byxan.

Den vanligaste orsaken är att barnet är förstoppat och att det blir en propp av hård avföring i ändtarmen. Så småningom blir tarmen väldigt full och ny lösare avföring tränger sig förbi proppen och rinner ut i byxan utan att barnet kan rå för det.

Det finns många anledningar till förstoppning, till exempel oregelbundna toalettvanor eller för lite frukt och grönsaker i maten. Barnet kan också ha fått en spricka vid ändtarmsöppningen som gör det så smärtsamt att bajsa att barnet hellre låter bli. Ibland kan det bli någon slags konflikt kring toalettbesöken som gör att barnet vägrar bajsa.

Den här typen av enkopres behandlas som förstoppning. Detta innebär, förutom regelbunden toasittning och bra mat, ofta behandling med flytande fiberliknande preparat. Ibland kan det behövas en smärtstillande salva.

Andra typer av enkopres kan bero på missbildningar eller skador i tarmen och behandlas på annat sätt. Då vet man ofta varför det uppkommit. I en del fall kan psykiska problem hos barnet eller i familjen ge upphov till enkopres och då krävs att man löser de problemen för att få bukt med symtomet.

Gunilla Finnberg, Läkare, specialist i allmänmedicin