Senast reviderad 2013-10-30

Min tonårsson har fått blåsljud på hjärtat, är det farligt?

Fråga

Då min son 14 år gammal, undersöktes vid en skolläkarkontroll, upptäcktes ett blåsljud på hjärtat. Två månader senare kvarstod blåsljudet och han ska nu utredas vidare. Jag har blivit informerad om att det inte är något akut och säkert inget att bekymra sig om.

Min son är i övrigt helt frisk, är mycket aktiv i både handboll och fotboll och upplever inte själv några besvär på något sätt. Trots allt finns en oro vad detta blåsljud beror på och vad det kan innebära. Kan han till exempel ha något klaffel?

Svar

Blåsljud uppkommer när blodet i hjärtat strömmar i virvlar. Det krävs inte mycket virvlar för att det ska uppstå ett blåsljud. Om man till exempel har feber eller anstränger sig kraftigt så kan blodflödet i hjärtat öka så mycket att det blir virvlar. Sådana blåsljud är helt normala och kallas för fysiologiska eller strömningsbiljud.

Dessutom är det ganska vanligt att sådana fysiologiska blåsljud uppstår hos växande barn eller ungdom. De brukar försvinna när de vuxit klart och påverkar inte hjärtats funktion.

Blåsljud kan också bero på klaffel eller medfödda missbildningar i hjärtat. Om din son har något sådant borde läkare ha hört det vid tidigare undersökningar på barnavårdcentralen och i skolan. Dessutom verkar han ju ha bra kondis, så det är mindre sannolikt att det är något sådant fel. Till slut kan det vara något blåsljud som uppkommit på grund av någon hjärtsjukdom, men detta är ju  sällsynt i hans ålder.

Sammanfattningsvis är det troligt att det rör sig om ett ofarligt blåsljud som har att göra med att han växer. Ultraljudsundersökningen kommer att ge slutgiltigt besked.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin