Senast reviderad 2012-02-02

Hur görs en kontraströntgen på ett litet barn?

Fråga

Min fem månader gamla dotter har en fistelgång på halsen som ska kontraströntgas om några veckor. Hon ska sövas ner för att göra röntgen. Hur går det till när hon sövs? Måste de sticka henne innan de söver henne eller kan det göras när hon har somnat?

Hon får ju inte äta före undersökningen. Är det något annat man bör tänka på den dagen hon ska sövas? Hon är ju så liten och jag är så orolig hela tiden för detta.

Svar

Att genomföra en röntgenundersökning på ett vaket spädbarn blir ofta besvärligt både för barnet och för röntgenpersonalen. Ett så litet barn förstår ju inte vad som händer, kan inte följa instruktioner eller ligga still. Därför är det ganska vanligt att spädbarn sövs i samband med den här typen av undersökningar.

För att sövningen ska vara så skonsam som möjligt för barnet brukar föräldrarna få vara med i största möjliga mån. Man börjar oftast inte med att ge sprutor, utan låter först barnet andas in ett narkosmedel. Ibland ges även ett lugnande medel via ändtarmsöppningen innan själva sövningen.

Med fistel menar man en onormal öppning genom kroppens vävnader, en "gång" som antingen öppnar sig mot huden eller mellan olika organ. En fistel på halsen hos ett spädbarn kan förekomma av olika anledningar. Ibland kan det vara en rest från fosterstadiet, en öppning som inte har slutit sig på normalt sätt. I andra fall kan den bero på en infektion. Det finns också fistlar som är missbildningar som förbinder blodådror och pulsådror på ett felaktigt sätt. Anledningen till att man gör en röntgenundersökning är att man måste kartlägga var fisteln kommer ifrån och hur den förlöper. Först efter undersökningen kan man säga något om en eventuell operation.

När det gäller förberedelser inför sövningen så har ni redan fått information angående hur ni ska göra med mat och dryck. I övrigt är det inte något särskilt ni behöver tänka på. Ofta mår ju barn bäst av att allt är som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

Att man som förälder känner sig trygg är förstås viktigt i sammanhanget, att man vet vad som kommer att hända. Man brukar få träffa narkospersonal innan sövningen för att få information. Kontakta gärna den mottagning som ansvarar för utredningen och fråga om det. Ett annat alternativ är att tala med en sköterska på röntgenavdelningen. Skriv gärna ner era frågor innan så blir det lättare att minnas alla funderingar.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin