Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Skriv ut (ca 7 sidor)

Om du söker asyl eller är papperslös har du i Sverige rätt till sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har oftast rätt till vård utan att det kostar något.

Skriv ut

Om du anser att du behöver skydd som flykting för att du är förföljd i ditt hemland kan du söka asyl i Sverige. Det kan också finnas andra orsaker till att du söker asyl, det vill säga möjligheten att få ett uppehållstillstånd och stanna kvar i Sverige.

Om man är papperslös eller gömd i Sverige vistas man i landet utan tillstånd, kanske för att man blivit utvisad.

Asylsökande, gömda och papperslösa barn

Asylsökande, gömda och papperslösa barn

Barn och unga under 18 år ska få hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. De flesta landsting och regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år.

Stockholms län

Om du har barn som är 0-5 år är det speciellt viktigt att du kontaktar barnavårdscentralen (BVC) så snart som möjligt, så får du hjälp med barnets vaccinationer.

Fäll ihop

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, får du sjukvård och tandvård som läkaren eller tandläkaren, eller annan medicinsk personal, bedömer att du inte kan vänta med. Du får också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Du kan välja att göra ett besök på en vårdcentral eller inom öppen specialistvård i vilket landsting som helst i Sverige.

Ibland kan du behöva vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då får du en remiss av läkaren som du träffar. En remiss är ett meddelande som läkaren skickar till den andra mottagningen. I remissen står det till exempel hur du mår och om du har varit sjuk tidigare. Den mottagning som får remissen kallar dig till ett nytt besök. 

Du behöver inte ha en remiss för att söka vård på en vårdcentral eller akutmottagning.

Stockholms län

Alla vårdcentraler kan hjälpa till med vanliga hälsoproblem.

Dessutom har Stockholms läns landsting avtal med sex vårdcentraler som genomför hälsoundersökning och stödsamtal med asylsökande, gömda och papperslösa. Klicka på mottagningens namn för att se kontaktuppgifter och öppettider.

Rissne vårdcentral

Fittja vårdcentral

Valsta Vårdcentral

Vårdcentral Wasa

Vårdcentral Rågsved

Rinkeby Vårdcentral

Fråga om råd

Vill du ha råd via telefon, ring 1177. Dit kan du ringa dygnet runt. Du kan också logga in och skriva frågan – du får svar inom en timme.

Råd på andra språk

 • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
 • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
Fäll ihop

Vad kostar vården?

Vad kostar vården?

Om du är under 18 år behöver du inte betala något för att få vård. Det gäller på ungdomsmottagningar, vårdcentraler, akutmottagningar, sjukhus och i folktandvården i de flesta landsting.

Följande priser gäller för personer som fyllt 18 år.

 • För ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor.
 • För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
 • Det är kostnadsfritt för dig att vårdas på sjukhus.
 • För medicin på recept betalar du högst 50 kronor. 
 • För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet, till exempel hostmedicin, betalar du fullt pris.
 • Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
 • Behandling hos en tandläkare inom folktandvården kostar 50 kronor. Samma avgift gäller för återbesök.

Behöver du sjukresor inom landstinget där du är kostar det högst 40 kronor. Om du reser till ett annat landsting betalar du vad resan kostar. Detta gäller för både barn och vuxna.

Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också kostnadsfri. Detta gäller både barn och vuxna.

Stockholms län

Vad kostar vård för asylsökande i Stockholms län

Den största delen av kostnaden för din vård betalas av staten. Men du får själv betala en så kallad patientavgift:

 • Ett besök på sjukhusens akutmottagningar kostar 400 kr för vuxna och 120 kr för barn
 • Ett läkarbesök på vårdcentralen/husläkarmottagningen kostar 50 kronor.
 • Ett besök för annan sjukvårdande behandling på vårdcentralen/husläkarmottagningen kostar 25 kronor.
 • Ett läkarbesök på en gynekologisk mottagning kostar 50 kronor, med eller utan remiss.
 • Ett besök hos Folktandvården eller Distriktstandvården kostar 50 kronor.
 • Ett besök hos specialistläkare kostar 50 kronor efter remiss från primärvården.
 • Hälsoundersökningen är gratis.

I övrigt gäller oftast samma avgifter som för folkbokförda i Sverige.

 

Fäll ihop

LMA-kort

LMA-kort

När du som asylsökande söker sjukvård ska du visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan du söker asyl. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort så ska du visa upp ditt kvitto på mottagen ansökan om asyl.

Fäll ihop

Rätt till tolk

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska kan du ha rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller på telefon.

Stockholms län

Behöver du tolk (interpreter)? Visa denna bild för personalen.

Fäll ihop

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att vårdpersonal och tolkar inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

När du söker vård ska du uppge ditt namn, födelsedatum och telefonnummer. Du ska också visa ditt LMA-kort eller kvitto på mottagen ansökan om asyl om du har ett sådant.

Första gången du söker vård får du ett reservnummer. Spara numret. Du behöver det varje gång du söker vård. Om du har fått ett reservnummer tidigare och inte har kvar det så uppge namn och födelsedatum igen.

Fäll ihop

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan att behöva betala. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Om du är papperslös och håller dig gömd ska du få erbjudande om en hälsoundersökning när du söker vård.

På hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan undersöker din hälsa, tar prover för att se om du har smittfarliga sjukdomar och informerar dig om hur vården fungerar. Detta görs för att du ska kunna få den vård och behandling som behövs.

Fäll ihop

Tandvård

Stockholms län

Tandvård

Asylsökande, gömda och papperslösa har rätt till tandvård.  

Den som behöver tandvård ska vända sig till närmaste klinik inom Folktandvården eller Distriktstandvården för att boka en tid. Folktandvården och Distriktstandvården är öppet måndag till fredag under kontorstid.

Akut tandvård finns på Fleminggatan 48 på Kungsholmen. Det är öppet måndag till söndag fram till 20.30. Om du råkar ut för en tandolycka nattetid ska du ringa 1177 för att få sjukvårdsråd.

Tandvård för barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar som söker asyl får ett erbjudande om att boka tid på närmaste mottagning inom 4-5 veckor. 

Fäll ihop

Material till dig som kommer i kontakt med asylsökande, gömda eller papperslösa

Stockholms län

Material till dig som kommer i kontakt med asylsökande, gömda eller papperslösa

Fäll ihop

Other languages

Other languages

Engelska: Information about health care in Sweden if you are seeking asylum, in hiding or undocumented

Albanska: Mjekimi në Suedi nëse je azilkërkues, i fshehur apo i pa-letra

Arabiska: الرعاية في السويد لطالبي اللجوء أو الأشخاص المختبئين أو الذين ليس لديهم أوراق

Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Zdravstena nega u Švedskoj za Vas koji tražite azil, krijete se ili nemate papire

Franska: Soins en Suède : si vous êtes demandeur d’asile, caché ou sans-papiers

Nordkurdiska: Eger tu li Swêdê penaxwaz, qaçax an jî veşartî bî tedawî

Persiska: خدمات درمانی در سوئد برای شما که پناهجو، پناهجوی مخفی یا بدون مدرک هستید

Polska: Opieka zdrowotna w Szwecji dla osób ubiegających się o azyl, ukrywających się lub nieposiadających dokumentów

Romska Arli: Nasvalipaskoro arakhibe ki Švedija sar azilanti, te garaveja tut ja pale te sian bilelengoro

Romska Lovara: Doktoritsko žutipe ando Švedo te rodel pe azylo, garudino vaj si bi lilengo

Somaliska: Daryeelka caafimaad oo aad Iswiidhen ka heleyso haddaad tahay magangelyadoon isqarinaya ama sharci-la’aan dalka ku jooga

Spanska: Atención sanitaria en Suecia para solicitantes de asilo, ocultos o indocumentados

Sydkurdiska: چاودێریی لە سوید، ئەگەر تۆ پەناخواز، شاراوە یان بێ بەڵگەنامە بێت

Turkiska: Mülteci olan, saklanan ya da evraksız kişiler için İsveç’te verilen sağlık hizmetleri

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-10-28
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Olle Olsson, handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-03-08
Redaktör:
Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden