Kriminalitet

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Domstolen beslutar sedan om man har gjort ett brott och vilket straff man ska få. Det står också i lagen.

Om man är under 15 år och gör ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår ett brott.

Även om det bara är en person som begår brottet påverkas ofta hela familjen på olika sätt. Kanske känner man skam och skuld över det som har hänt, även om man själv inte har gjort något.

Om en förälder gör ett brott är det aldrig barnets fel. Man får tycka om sin förälder precis så mycket man vill även om man själv eller andra tycker att det var dåligt att göra själva brottet.

Om någon i familjen har gjort ett brott

Om någon i familjen har gjort ett brott

Om man har gjort ett brott kan man hamna i fängelse. Om man var psykiskt sjuk när man gjorde brottet kan man istället få på vård på ett speciellt sorts sjukhus som kallas för rättspsykiatrisk klinik.

Om någon i familjen sitter i fängelse eller får vård i rättspsykiatrisk klinik kan det kännas på många olika sätt och man kan ha många frågor och tankar. Då kan det vara ett stöd att läsa om eller få kontakt med andra som är i samma situation.

Kriminalvårdens sidor för familj och vänner kan du som är barn, förälder eller annan närstående till någon som sitter i fängelse eller häkte få information och svar på frågor. Här kan du som är barn läsa andra barns berättelser och även dela med dig av din egen historia.

På Kriminalvårdens webbplats finns också information för dig som själv är häktad eller dömd till fängelse eller straff inom frivården.

Bufff är en förening som ger stöd till barn och deras familjer där någon har gjort ett brott.

Brottsrummet.se hittar du fakta om brott för unga. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tagit fram sidan.

Fäll ihop

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Ibland kan det vara svårt att bryta ett kriminellt beteende, även om man vill. Men det finns stöd för att man ska kunna hitta vägar tillbaka.

Kriminellas revansch i samhället, KRIS, är en kamratförening som står för hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Här kan du som önskar ta dig ur ett kriminellt beteende få stöd.  KRIS finns både som riksförening och det finns också lokalföreningar på olika håll i landet.

Fäll ihop

Boktips

Boktips

Min pappa, Frida Söderberg, 2011

Lättläst information om rättpsykiatri och psykisk ohälsa kopplat till barns tankar runt det. Boken handlar om 7-åriga Filippa vars pappa är dömd till rättspsykiatri efter ett svårt brott.

Farsan, Frida Söderberg, 2011

Filippas 15-årige bror William berättar ur en tonårings perspektiv. Anpassad information om rättspsykiatri för tonåringar.

Fäll ihop

Söka hjälp och stöd i Stockholms län

Stockholms län

Söka hjälp och stöd i Stockholms län

Vänd dig till din kommun om du behöver stöd och hjälp.

Om du är ung och behöver stöd, kan du kontakta elevhälsan/skolhälsovården på din skola eller en av följande ungdomsmottagningar.

Ring 112 om du är utsatt för brott eller ser ett pågående brott.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2013-06-20
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2014-01-29