Hjälpmedel vid synskada

Om man har en synskada finns det hjälpmedel som är till för att stödja eller kompensera funktionsnedsättningen. Det kan handla om att på olika sätt göra det möjligt att orientera sig och förflytta sig samt att skriva eller ta del av skriven information och annan text.

Om man har synrester använder man hjälpmedel som på olika sätt förstorar och förtydligar. Om man är blind bygger hjälpmedlen på att man använder sin känsel och hörsel.

Exempel på hjälpmedel är förstorande system för att läsa, talsyntes och punktskriftsdisplay till dator, punktskrivare. För att kunna läsa är talböcker och taltidning ett alternativ.

Om man är blind finns det möjlighet att få ledarhund. Det är speciellt tränade hundar som markerar hinder när man förflyttar sig utanför den egna bostaden.

Läs mer om hjälpmedel i texten Litteratur och media.

Vart vänder man sig?

Landstingets syncentral ansvarar för att prova ut och skriva ut hjälpmedel för synskadade. För att komma till syncentralen krävs remiss från en ögonläkare.

Man kan kontakta Hjälpmedelsinstitutet på tel: 08–620 17 00.

Glasögon- och kontaktlinsstöd

Stockholms län

Glasögon- och kontaktlinsstöd

Stockholms läns landsting finansierar glasögon- eller kontaktlinsstöd för patienter med diagnoser som afaki (avsaknad av lins), diplopi (dubbelseende) samt vid specifika fall av skelning.

Om du inte redan har kontakt med en ögonläkare kan du få remiss av din husläkare. Ögonläkaren ställer diagnos och skriver ett intyg till en legitimerad optiker. Optikern provar sedan ut glasögon eller kontaktlinser efter dina behov.

Längst ner i artikeln finns information om vilka optiker som landstinget har avtal med för glasögonbidrag.

Afaki

Afaki betyder avsaknad av lins i ögats optiska system. Tidigare opererades linsen bort som en behandling mot grå starr. Synen kompenserades därefter med tjocka glasögon eller kontaktlinser. Om din lins har tagits bort som ett led i en starrbehandling har du rätt till bidrag för glasögon. Glasen kan behöva bytas ungefär vart tredje år.

Hos vuxna med grå starr ersätter man numera alltid den defekta linsen med att operera in en ny lins.

Grå starr hos småbarn är mycket ovanligt, endast några tiotal fall per år upptäcks i Sverige. Afakin kompenseras då med glasögon eller kontaktlinser. Operationer där linser opereras in även på småbarn har dock inletts i begränsad omfattning.

Dubbelseende

Dubbelseende är ett symtom med flera möjliga orsaker och kan uppstå genom exempelvis skelning, ögonmuskelförlamning vid stroke, frakturer i ögonhålan eller orsakade av operativa ingrepp. Den aktuella orsaken fastställs genom olika tester. I vissa fall kan dubbelseendet kompenseras med särskilda glasögon med prismatisk effekt, så kallade "prismaglasögon". För att patienten ska vara berättigad till sådant stöd ska tillståndet bedömas som bestående eller långvarigt.

Ersättning

Om du väljer landstingets upphandlade glasögonglas betalar du en årskostnad upp till 1 000 kronor för glasen hos optikern, resten står landstinget för. Detsamma gäller för kontaktlinser inklusive rengöring, kontroll och arbete. För barn under åtta är det helt kostnadsfritt. Om du väljer andra glas som till exempel är tunnare, hårdare eller färgade får du betala mellanskillnaden själv.

Avgränsningar

  • Har du inopererade linser i ögat får du inte bidrag till korrektionsglas.
  • Bågarna bekostas alltid av dig.
  • Två par glas kan ordineras, ett par för nära och ett par för långt håll, eller ett par bifokala (dubbelslipade) alternativt progressiva glas.
  • Behöver du av medicinska skäl solglasögon, bländskydd eller färgad lins krävs att en ögonläkare skriver ett speciellt intyg. Fotokromatiska glas bekostas inte av landstinget.
  • Vid återanskaffning av förlorade eller skadade glas bedöms behovet av legitimerad optiker.
  • Vid återanskaffning av linser medges byte enligt vedertagna riktlinjer för respektive linstyp. Om det finns medicinska skäl för tätare byten, ska detta styrkas med läkarintyg.
  • Kontaktlinsvätskor ersätts inte.
  • Kontaktlinser kan ordineras i stället för eller som komplement till glasögon.

Det kan även finnas andra avgränsningar för när landstinget inte betalar kostnaden. Kontakta din optiker för information.

Optiker med avtal

Här hittar du en förteckning över de optiker som landstinget har avtal med.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2014-04-08