Glasögonbidrag för barn och unga

Skriv ut (ca 2 sidor)

Barn som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Stockholms län kan få bidrag. Från och med 1 december 2016 behöver optikerbutiken vara ansluten till systemet Thord för att bidraget ska betalas ut. Fråga därför om optikern är ansluten innan du gör undersökningen - om de inte redan är det kan du be dem att ansluta sig.

Skriv ut

Vad omfattar bidraget?

Vad omfattar bidraget?

Bidraget omfattar

  • synundersökning som konstaterar synförändring, om du vid samma tillfälle köper glasögon eller linser i samma butik som du gjorde synundersökningen
  • glasögon (bågar och glas)
  • kontaktlinser

Tänk på att du inte kan söka bidraget enbart för en synundersökning eftersom det bara delas ut när du samtidigt köper glasögon eller linser.

Fäll ihop

Vilka kan få bidrag?

Vilka kan få bidrag?

Alla barn och ungdomar till och med 19 år som bedömts behöva glasögon kan få bidrag.

Barn till och med 7 år behöver först undersökas av ögonläkare. Tala med barnavårdscentralen eller skolhälsovården om du tror att ditt barn ser dåligt. Om barnet behöver glasögon skriver ögonläkaren ett recept. Barn och ungdomar 8-19 år kan göra synundersökningen direkt hos optikern.

Andra typer av bidrag för glasögon och kontaktlinser påverkas inte.

Fäll ihop

Hur stort är glasögonbidraget?

Hur stort är glasögonbidraget?

Barn 0-7 år kan få maximalt 500 kronor i bidrag. 

Barn och unga 8-19 år maximalt 800 kronor i bidrag.

Fäll ihop

Hur ofta kan barnet få bidraget?

Hur ofta kan barnet få bidraget?

Bidraget betalas ut varje gång synen förändrats så mycket att ett nytt recept på nya glasögon eller linser behövs.

Fäll ihop

Så här gör du

Så här gör du

  1. Gå till någon av optikerna på länkarna nedan. Ta med receptet från ögonläkaren (för barn som är sju år och under) eller gör en synundersökning (barn mellan åtta och nitton år).
  2. Välj ut ett par glasögon eller linser i optikerbutiken. 
  3. Fyll i en fullmakt där du godkänner att optikerbutiken hanterar din ansökan. Fullmakten finns i optikerbutiken.
  4. Bidraget dras av direkt på priset när du köper glasögonen eller linserna. Kostar glasögonen eller linserna mer än bidraget betalar du det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden.

Följande optiker arbetar med glasögonbidrag för barn upp till 7 år

Följande optiker arbetar med glasögonbidrag för barn 8 - 19 år

Fäll ihop

Vad händer om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Vad händer om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Du får inte bidrag för att ersätta borttappade, trasiga eller urvuxna glasögon. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservglasögon.

Fäll ihop

Vill du hellre ansöka om bidraget på egen hand?

Vill du hellre ansöka om bidraget på egen hand?

Om du inte vill underteckna en fullmakt att optikern hanterar ditt glasögonbidrag kan du ansöka om bidraget på egen hand. Kontakta nyambura.njuru@sll.se för en ansökningsblankett. Var dock uppmärksam att det kan dröja upp emot tre månader innan bidraget betalas ut. 

Detta ska framgå av kvittot: 

  • Datum för köpet.
  • Vad som omfattas - glasögon, linser, synundersökning.
  • Vad kostnaderna avser - kostnaderna ska vara uppdelade för till exempel glas, bågar, antireflexbehandling.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-09
Skribent och redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Aime Laur, Avdelningen för Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms län