Glasögonbidrag för barn och unga

Skriv ut (ca 3 sidor)

Barn som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Stockholms län kan få bidrag.

Skriv ut

Bidrag för barn 0-7 år

Bidrag för barn 0-7 år

I åldersgruppen 0-7 år har Stockholms läns landsting ett bidrag på 500 kronor. 

Gör så här:

 1. Pojke som räknar prickar på en nyckelpigaÄr barnet under åtta år, behöver barnet först undersökas av en ögonläkare. Tala med er barnavårdscentral eller skolhälsovård om ni tror att ert barn ser dåligt. Om barnet behöver glasögon får ni recept på sådana hos ögonläkaren.
 2. Ta med receptet till någon av optikerna på listan nedan. 
 3. Välj ut glasögonen.

Följande optiker arbetar med bidraget.

Bidraget dras av i butiken

Bidraget dras av direkt på priset när ni köper glasögon/linser samt gör synundersökning i optikerbutiken.

Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer än bidraget betalar ni det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden.

Hur ofta kan ett barn få bidraget?

Bidraget betalas ut varje gång barnet har fått förändrad syn och därmed ett nytt recept/ordination på nya glasögon eller linser.

Får man nytt bidrag om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Du får inte bidrag för att ersätta borttappade, trasiga eller urvuxna glasögon. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservglasögon.

Fäll ihop

Bidrag för barn 8-19 år

Bidrag för barn 8-19 år

För barn och unga 8-19 år finns ett bidrag på maximalt 800 kronor. Bidraget omfattar

 • synundersökning som konstaterar synförändring
 • glasögon (bågar och glas)
 • kontaktlinser.

Tänk på att du inte kan söka bidraget enbart för en synundersökning eftersom det bara delas ut när du samtidigt köper glasögon eller linser.

Gör så här för att få bidraget:

 1. Gör en synundersökning hos en ögonläkare eller optiker som är ansluten till landstingets faktureringssystem Thord. Fråga om de är anslutna innan du gör undersökningen - om de inte redan är det kan du be dem att ansluta sig.
 2. Om synförändringen är så stor att det finns behov av glasögon/ linser kan du ansöka om bidraget.
 3. Välj ut ett par glasögon eller linser hos samma optiker där synundersökningen gjorts.
 4. Fyll i en fullmakt där du godkänner att optikerbutiken hanterar din ansökan. Fullmakten finns i optikerbutiken. När optikern skickat iväg ansökan och den godkänts av landstinget dras bidraget av när det är dags att betala dina glasögon eller linser.

Om du inte vill underteckna en fullmakt kan du ansöka om bidraget på egen hand genom att fylla i följande ansökan. Då kan det dock dröja upp emot tre månader innan bidraget betalas ut. Be din optiker om ytterligare information kring hur du ska gå till väga. 

Detta ska framgå av kvittot:

 • datum för köpet      
 • vad som omfattas - glasögon, linser, synundersökning
 • vad kostnaderna avser - kostnaderna ska vara uppdelade för till exempel glas, bågar, antireflexbehandling.

Andra typer av bidrag för glasögon och kontaktlinser påverkas inte.

Fäll ihop

Stöd för barn med afaki eller diplopi

Stöd för barn med afaki eller diplopi

Det finns ett glasögon- eller kontaktlinsstöd för alla med diagnoser som afaki, dubbelseende och specifika fall av skelning. Det gäller glasögonsglaset - inte bågar med mera. Barn under åtta år får hela beloppet finansierat, familjer med äldre barn samt vuxna betalar en egenavgift på 1 000 kr/år.

Läs mer om särskilt stöd för synhjälpmedel till barn med afaki (avsaknad av lins) eller diplopi (dubbelseende).

Läs mer om att få ett synhjälpmedel.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-09-28
Skribent och redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Aime Laur, Avdelningen för Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms län