Förbrukningsartiklar

Information

Information

Hjälp med förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar är produkter som man har ett kontinuerligt behov av om man har allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara produkter för urininkontinens och stomi. Vissa förbrukningsartiklar får man utan kostnad om man är sjuk eller har en funktionsnedsättning, medan andra måste köpas. En del av dessa omfattas av högkostnadsskydd.

Vart vänder man sig?

Landstinget eller kommunen är ansvariga för förbrukningsartiklar. Inom landstinget kan man få information på den klinik där man behandlas för sin sjukdom eller via distriktssköterskan. I kommunen kan den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, ge information.

Allmän information kan man få från Hjälpmedelsinstitutet på tel 08–620 17 00.

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763.
Läkemedelslagen, SFS 1992:859.
Lag om läkemedelsförmåner m.m., SFS 2002:160.
Lag om medicintekniska produkter, SFS 1993:584.
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1.

Fäll ihop

Förskrivning av förbrukningshjälpmedel

Stockholms län

Förskrivning av förbrukningshjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel

Du som har problem med urinläckage, urinretention (kan inte tömma urinen) eller analinkontinens har rätt enligt Hälso- och sjukvårdslagen till individuellt utprovade hjälpmedel.

Först görs en utredning av distriktssköterska, uroterapeut, gynekolog eller urolog som sedan skriver ut inkontinenshjälpmedel. Förskrivningen gäller ett år och uttag kan göras för tre månader i taget. Beställ dina hjälpmedel hos OneMed med beställningstalonger via posten, eller via Mina vårdkontakter, uttag kan även ske via förskrivaren. Varorna levereras hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad: 200 kronor per år, högkostnadskortet för läkarvård gäller. Fakturan skickas hem till dig från OneMed. Glöm inte att uppge om du har frikort, då betalar du ingenting.


Näringsprodukter

Vid näringsbrist eller behov av sondnäring vid vissa sjukdomstillstånd kan man få kosttillskott eller näringsprodukter utskrivet av läkare eller dietist. Förskrivningen är giltig i högst sex månader och du kan ta ut kosttillskott för en månads behov i taget. Beställ dina näringsprodukter hos OneMed med beställningstalonger via post eller via din förskrivare, det vill säga dietist eller läkare. Varorna levereras hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Du kan även beställa dina produkter via vår e-tjänst Mina vårdkontakter.

Kostnad: 200, 600 eller 1200 kronor per månad beroende på om det gäller kosttillskott, halv eller hel nutrition. Högkostnadskort gäller inte. Fakturan skickas hem till dig från OneMed.


Förband och annat sjukvårdsmaterial

Om du eller en anhörig eller assistent lägger förband eller utför egenvård i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal, kan du få förbandsmaterial förskrivet av läkare. Förbanden levereras hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad: 200 kronor för tre månaders förbrukning. Högkostnadskort gäller inte. Fakturan skickas hem till dig från OneMed.


Kompressionsbandage

Du som har behov av medicinska lymfbandage eller kompressionsstrumpor kan få det förskrivet av en lymfterapeut eller läkare. Varorna skickas hem till dig. Kontakta din vårdcentral eller din läkare för ytterligare information.

Kostnad: 200 kronor för tre månaders respektive sex månaders förbrukning. Högkostnadskort gäller inte. Fakturan skickas hem till dig från OneMed.


Testmaterial för diabetes

Du som utför egenkontroll av blodsocker kan få testmaterialet förskrivet av din distriktssköterska, diabetessköterska eller din läkare. Förskrivningen är giltig i ett år, och uttag kan göras för tre månader i taget. Beställ dina hjälpmedel hos OneMed med beställningstalonger via posten, via Mina vårdkontakter eller via din förskrivare.

Varorna levereras till postens närmaste utlämningsställe på din ort, inom Stockholms län. Kontakta din läkare eller vårdcentral för mer information.

Kostnad: Ingen kostnad.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-05-12
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-06-27