Ekonomiskt stöd

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Här hittar du länkar till några av de texter på 1177.se som handlar om hjälp som man kan få i olika situationer, om man till exempel är sjuk, har en funktionsnedsättning, behöver tandvård eller hjälpmedel.

Ekonomiskt stöd när man är sjuk

Hjälpmedel vid funktionsnedsättning

Om man inte har råd med tandvård

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

 

I avdelningen Regler och rättigheter finns flera andra texter som handlar om vilka rättigheter man har och vilket stöd som finns att få.

Stockholms län

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten i din kommun med frågor om vilket ekonomiskt stöd som finns.

Inom Stockholms läns landsting finns det också stiftelser som patienter kan söka bidrag från. Här hittar du information om hur du ansöker.

Om ekonomi på UMO, ungdomsmottagningen på nätet

Om ekonomi på UMO, ungdomsmottagningen på nätet

Fäll ihop

Läs mer på andra webbplatser

Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-09-26
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

 

Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2014-09-25