1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 4 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs. Det är viktigt att du och sjuksköterskan kan höra varandra tydligt. Tänk därför på att ha tyst omkring dig när du ringer.

Om någon är akut svårt sjuk - ring alltid 112 till SOS-Alarm! Vid misstänkt förgiftning ska du be att få tala med Giftinformationen.Vad händer när jag ringer 1177?

Stockholms län

Vad händer när jag ringer 1177?

När du ringer 1177 inom Stockholms län får du ett antal valmöjligheter. Om du inte har en knappvalstelefon eller inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska.

När du gjort ditt knappval blir du ombedd att knappa in personnumret för dig eller den som ärendet gäller.

Knappval 1: För allmän information om regler, rättigheter samt om hälso- och sjukvården och omsorg i Stockholms län,  

Knappval 2: För att prata med en sjuksköterska om ett barn.

Knappval 3: För att prata med en sjuksköterska om dig själv eller någon annan vuxen.

Knappval 4: För att få sjukvårdsrådgivning på arabiska eller somaliska, mellan klockan 8.00-22.00.

För sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska kan du även ringa direkt till 0771-1177 90.
För sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska kan du även ringa direkt till 0771-1177 91.

Knappval 8: För att få sjukvårdsrådgivning på finska, mellan klockan 8.00-12.00.

Fäll ihop

Du får sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska

Stockholms län

Du får sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska

Förutom knappval 1 för allmän information besvaras dina frågor av en sjuksköterska. Sjuksköterskan ger sjukvårdsrådgivning och vägleder dig rätt i vården. Sjuksköterskan ställer inte diagnos.

Sjuksköterskan kan beställa en jourläkarbil som kommer hem till dig om hen bedömer att du behöver det.

Samtalet journalförs och spelas in för att kvalitetsuppföljningar ska kunna göras. Inspelningarna används också vid patientklagomål, för att klarlägga omständigheterna kring hanteringen av ett ärende, och som underlag vid eventuella anmälningar till Socialstyrelsen.

Fäll ihop

Hur länge måste jag sitta i telefonkö?

Stockholms län

Hur länge måste jag sitta i telefonkö?

När du gjort ditt knappval får du veta vilken plats i kön du har och hur lång din beräknade väntetid är. Du kan även välja att bli uppringd när det är din tur. För att bli uppringd trycker du på siffran 0.

Om du behöver vänta i telefonkö får du hela tiden veta vilken plats i kön du är på och ungefär hur lång tid det är kvar.

Om du inte har tid att vänta kan du alltid gå in på 1177.se. Där finns artiklar om de flesta sjukdomar och skador. Du kan du också söka efter vårdmottagningar.

Ibland kan det bli längre väntetider. Tänk på att du ofta kan hitta svar på din fråga via 1177.se. Du kan också logga in på 1177.se och ställa din fråga. Du får då svar inom en timme.

Fäll ihop

Det här kan du inte få hjälp med:

Stockholms län

Det här kan du inte få hjälp med:

Sjuksköterskorna guidar dig till rätt vård. Däremot kan de inte hjälpa dig att:

  • Boka tid till vårdcentralen
  • Ändra mediciner
  • Förnya recept
  • Boka av tid till vårdcentralen
  • Se vart remisser är skickade
  • Se vilka läkare som arbetar och om tid finns till någon av dem
  • Ändra mammografi-tiden som är du blivit kallad till.

Detta kan du istället få hjälp med om du loggar in på 1177.se. När du är inloggad kan du också ställa frågor till sjukvårdsrådgivningen och få svar inom en timme.

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Ring telefonnumret + 46 771-11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771-11 77 99.

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare

Om du är hörselskadad, döv eller talhandikappad kan du få hjälp i medicinska frågor via texttelefon. Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Fäll ihop

Om du inte kan ringa 1177

Om du inte kan ringa 1177

Om du har problem med att komma fram på korttelefonnumret 1177 kan det bero på:

  • Att den operatör där du har ditt abonnemang inte har öppnat upp för att kunna ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer. Kontakta din operatör.
  • Att du ringer från en företagsväxel som är stängd för just detta nummer. Be telefonansvarig på företaget att öppna upp växeln för att kunna ringa 1177.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 varierar beroende på ditt val av telefonoperatör och abonnemang. Samtalskostnaden kan också variera beroende på när du ringer och om du ringer från en fast telefon eller en mobiltelefon. Oftast betalar du en öppningsavgift plus en samtalstaxa med ett pris per minut eller fastställd period.

Fäll ihop

Alternativ för dig som inte kan ringa 1177

Stockholms län

Alternativ för dig som inte kan ringa 1177

Om du inte kan ringa 1177 på telefon kan du logga in på 1177.se och ställa din fråga till en erfaren sjuksköterska. Du får svar inom en timme, dygnet runt.

Fäll ihop

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Varje landsting eller region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödssystem och gemensamma arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar hålla samma höga kvalitet, samverka och hjälpa varandra vid behov.

Sjukvårdsrådgivningarna tar emot cirka 5,5 miljoner samtal per år. 92 procent av dem som ringer är så nöjda att de skulle ringa igen, 92 procent skulle rekommendera andra att ringa 1177 och 92 procent följde de råd de fått.

Telefonsjuksköterskorna som arbetar i rådgivningen har hög kompetens och lång erfarenhet av sitt yrke. Närmare 90 procent har arbetat mer än tio år som sjuksköterskor och 85 procent har utöver sin sjuksköterskeexamen även någon form av specialist- eller vidareutbildning.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Använd följande formulär om du har synpunkter på sjukvårdsrådgivning på 1177 Vårdguiden på telefon. För att din synpunkt ska hamna rätt, behöver du uppge var du befann dig geografiskt när du ringde ditt samtal. Du behöver däremot inte ange namn eller andra personuppgifter.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-10
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2015-03-09