Klagomål

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Alla anmälningar om vårdskador görs från och med 2011 till Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen kommer fram till att en läkare eller sjuksköterska har brustit i sitt yrkesutövande kan de i sin tur vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN kan fatta beslut om att utfärda prövotid, dra in legitimationen eller begränsa läkarens rätt att skriva ut vissa läkemedel.

Patientnämnden (PaN)

Patientnämnden (PaN)

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor eller problem som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Därutöver hanterar patientnämndens förvaltning också frågor som rör privata tandhygienister och viss privat tandvård.

Du kan ringa direkt till Patientnämnden. Om du väljer att mejla eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.

Kontakt

Postadress: Box 17535, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Telefontid: 09:00 -16.00
Fax: 08-690 67 18

Mejladress: registrator@pan.sll.se

E-postadress: registrator@pan.sll.se

Skicka meddelande till Patientnämnden (PaN)


Privattandvårdsupplysningen

Privattandvårdsupplysningen

Om du inte är nöjd med den behandling eller det bemötande du fått på en privat tandvårdsklinik kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen.

Kontakt

Box 1217
111 82 Stockholm
Telefon: 08-55544655

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du anser att du har fått fel diagnos, fått fel vård eller blivit felbehandlad kan du anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du behöver inte peka ut vem det är som har gjort fel, det räcker med att du beskriver vad som hänt. Inspektionen för vård och omsorg utreder hela händelsen.

Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Från och med den 1 juni 2013 tog IVO över ansvaret av hanteringen av klagomål på sjukvården från Socialstyrelsen.

Kontakt

Postadress:
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning öst
Box 6202,
102 34 Stockholm

Telefon: 010-788 50 00

Mejladress: registrator@ivo.se

E-postadress: registrator@ivo.se

Skicka meddelande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO