Toxoplasmainfektion - toxoplasmos

Allmänt

Toxoplasmainfektion orsakas av en parasit som sprids av däggdjur, framför allt av katter som kan sprida den till jord och sand med sin avföring. Människor smittas oftast genom att komma i kontakt med infekterad jord eller med en smittad katts avföring. Man kan också få sjukdomen om man äter frukt, bär eller grönsaker som har kommit i kontakt med förorenad jord, eller kött från smittade djur, framför allt från gris, får eller lamm. Det är däremot mer ovanligt. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Oftast märker man inte av att man har en toxoplasmainfektion, men om man får smittan för första gången när man är gravid finns det en risk för att parasiten överförs till fostret. I tidig graviditet kan det leda till missfall eller skador på fostrets hjärna, ögon eller öron. Om barnet får behandling under fostertiden och under första levnadsåret minskar riskerna för följder hos barnet. Barn som smittas efter födseln får inga skador. Toxoplasmainfektion smittar inte via amning.

Om man har haft en toxoplasmainfektion är man immun för resten av livet. Men om man har nedsatt immunförsvar på grund av andra sjukdomar, till exempel hiv, kan man få tillbaka sjukdomen.

För att minska risken för att smittas bör man skölja grönsaker noga och tillaga kött ordentligt. Man bör också tvätta händerna efter kontakt med jord och sand. Om man är gravid bör man vara extra uppmärksam på detta, samt helst undvika att byta i kattlådan. Är det inte möjligt bör man använda handskar och tvätta händerna noga efteråt.

Toxoplasmainfektion är vanligare i varmare länder och mindre vanlig i Sverige.

Symtom

Om man blir sjuk kan man under flera veckors tid ha feber, huvudvärk, vara trött och få svullna lymfkörtlar.

Behandling

Oftast behöver man ingen behandling, eftersom sjukdomen går över av sig själv. Om det behövs får man antibiotika.

Om man är gravid får man behandling med två olika typer antibiotika i en månads tid. Eventuella skador som har uppkommit hos barnet läker inte. När barnet har fötts kontrolleras om det behöver mer behandling.

När ska man söka vård?

Om man är gravid och får feber och svullna lymfkörtlar bör man kontakta en vårdcentral.

Om man är gravid och är orolig för en toxoplasmainfektion kan man kontakta sin barnmorska.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

Läs mer om hur du kan få vård i Sommarstockholm.

 

Hitta din vårdcentral, barnmorskemottagning

Publicerad:
2012-02-23
Skribent:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-08-11