Spelberoende

Skriv ut (ca 5 sidor)

Spelberoende är ett sedan länge känt fenomen. Det räknas som ett psykiatriskt tillstånd på liknande sätt som alkohol- och narkotikaberoende. Bland manliga ungdomar och unga vuxna som spelar har tio procent spelproblem eller är beroende. Det är betydligt vanligare att män har problem med sitt spelande.

Skriv ut

Den som är spelberoende kan inte längre kontrollera sitt spelande och spelandet påverkar hela den beroendes liv: relationer, ekonomi och arbete. Spelandet och jakten på pengar till spel dominerar tillvaron och den som är spelberoende löper risk att hamna i brottslighet för att skaffa fram pengar till skulder eller för att spela mer.

Faktum är att den spelberoende ofta resonerar som så att det enda sättet att skaffa pengar för att betala skulder är att spela mer. Ibland är detta en lyckosam strategi då alla spelare vinner pengar då och då. Tyvärr brukar den spelberoende inte sluta spela när han eller hon vunnit tillräckligt med pengar för att betala skulderna, utan det slutar oftast med att vinsten spelas bort.

Missbruk eller beroende

Vad är skillnaden mellan missbruk och beroende? Man brukar skilja på spelproblem som kan tänkas motsvara alkoholmissbruk och spelberoende i en allvarligare form som liknar alkoholberoende.

Drygt två procent av befolkningen är spelberoende eller har spelproblem, ytterligare 5 % bedöms ha risk för att utveckla spelproblem. Spelberoende och spelproblem är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor och den grupp som har allra störst problem är manliga ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år där över 9% uppger att det under det senaste året haft problem med sitt spelande.

Riskspel

De typer av spel som anses vara riskspel, det vill säga lättare framkallar ett beroende, är snabba spel med kort tid mellan insats och resultat eller spel där kunskap kan öka chansen att vinna.

Spelautomater, till exempel Jack Vegas, kasinospel samt spel som bedrivs över nätet – framför allt internetpoker - är de mest beroendeframkallande.

Får en kick

De som har drabbats av spelproblem/-beroende brukar ange att anledningen till att de spelar antingen är att de vill döva känslor som ångest och nedstämdhet eller att de spelar för att det upplevs som spännande. Spelandet ger en kick som är svår att få på annat sätt.

Psykiska/sociala problem

Personer med spelproblem/beroende har ofta även andra psykiska/sociala problem. Det är relativt ofta förekommande att man har en hög alkoholkonsumtion, att man känner sig deprimerad, har ångest för olika saker, är arbetslös, har relationsproblem och så vidare. Dessa omständigheter kan naturligtvis förvärra spelandet eller försvåra att man tar sig ur sitt spelande.

Symtom på spelberoende

Symtom på spelberoende

Om du har ett spelbeteende som stämmer överens med minst fem av punkterna nedan - och det har pågått under en längre tid - kan det vara tecken på spelberoende. Eller att du befinner sig i riskzonen.

 • Du tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Du återvänder till spel när du förlorat pengar.
 • Du vill ta revansch för förlusten.
 • Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.
 • Du har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.
 • Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.
Fäll ihop

Egenvård vid spelberoende

Egenvård vid spelberoende

Att spela för mycket och få negativa följder av sitt spelande handlar om att man tappat kontrollen över spelandet.

Dagbok

Ett sätt att försöka ta kontroll över spelandet är att föra en speldagbok. I dagboken skriver du upp om du har spelat, vad som fick dig att spela: vad utlöste behovet att spela, hur mycket du spelade för och hur länge. Skriv även upp hur du mådde före, under och efter spelandet. Det kan också vara bra att skriva om du inte spelat och hur det kändes. Skriv ner tips på hur du lyckades låta bli att spela.

Dagboken kan vara till hjälp för att förstå vad som startar spelsuget och vad du kan göra för undvika att hamna i dessa situationer.

Sätta upp mål

Det är viktigt att sätta upp realistiska mål. I början kan det handla om att sätta upp mål på kort sikt: att inte spela nästa dag. Efterhand kan du förlänga målen.

Stöd

Anhöriga och vänner är viktiga som stöd för den som försöker sluta spela. Det kan också vara till stor hjälp att träffa andra som haft samma problem. Det finns kamrat- och stödföreningar på olika platser i landet som du kan kontakta.

Det är inte ovanligt att byta ett beroende mot ett annat. Därför är det viktigt att vara uppmärksam så att du inte söker dig till alkohol, läkemedel eller annat som kan vara beroendeframkallande när du försöker sluta spela.

Stäng av internetspel

Du kan stänga av specifika sajter från din webbläsare. En mer drastisk men vanlig åtgärd hos internetspelare med spelproblem är att helt enkelt göra sig av med datorn för att förhindra fortsatt spelande. Kan kännas svårt i dagens internet-samhälle men ibland är det enda lösningen.

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

Du kan kontakta den nationella stödlinjen för spelberoende och deras anhöriga som drivs av Stockholms läns landsting.

Till stödlinjen kan du som spelare vända dig oavsett var du bor med dina frågor och få stöd och råd. De som svarar på stödlinjen har stor erfarenhet av att hjälpa spelare. Samtalen bedrivs utifrån en modell där rådgivarna försöker motivera spelaren till förändringar.

Många av telefonsamtalen till stödlinjen är från anhöriga. Stödlinjen har stor erfarenhet av att stötta anhöriga och ge konkreta råd som kan hjälpa den anhöriga att komma vidare.

Telefonnumret är 020 – 81 91 00. Du kan också gå in på stodlinjen.se

Stockholms län

Ring telefonnummer 1177 för råd. Våra sjuksköterskor svarar dygnet runt. Du kan också logga in och skriva en fråga – du får svar inom en timme.

Råd på andra språk

 • Råd med tolk på arabiska, tel 0771-1177 90, öppet: 08:00-12.00
 • Råd med tolk på somaliska, tel 0771-1177 91, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på finska, tel 1177, knappval 8, öppet: 08:00-12.00
 • Råd på engelska, tel 1177, knappval 5
Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Behöver du hjälp för egen del eller när det gäller någon närstående kan du kontakta en vårdcentral för att få råd och stöd. Du kan även vända dig till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Stödföreningar

Runt om i landet finns ett antal stödföreningar dit både spelberoende och anhöriga kan vända sig. Några av föreningarna organiseras i Spelberoendes riksförbund som är en ideell förening.

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in.

 

Hitta din vårdcentral

Fäll ihop

Behandling av spelberoende

Behandling av spelberoende

Det finns olika former av behandling för spelberoende som har bevisad effekt. Bland dem som visat sig fungera är så kallade Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi, KBT, som bedrivs enskilt eller i grupp i öppenvård eller via nätet.

I Sverige finns idag olika behandlingshem som erbjuder vård till spelberoende. Dessa verksamheter har inte utvärderats av oberoende forskare och effekten av behandlingen är oklar.

Fäll ihop

Anhörig till en spelberoende person

Anhörig till en spelberoende person

 • Kom ihåg, det är inte ditt fel!
 • Du är inte ansvarig för spelaren men du ansvarar för ditt eget och dina barns välmående.
 • Prata med spelaren och berätta lugnt och sakligt hur du känner och vad du tänker göra och att spelbeetendet inte är okej.
 • Skydda din ekonomi genom att försvåra för spelaren att komma åt dina pengar.
 • Kommer brev från Kronofogdemyndigheten kontakta dem omedelbart för att få hjälp.
 • Låna inte ut pengar till en spelberoende person, inte ens när personen lovar att sluta efter att skulden är betald.
 • Han eller hon får själv ta ansvar för att betala tillbaka skulder.
 • Om du vill hjälpa till ekonomiskt – se till att betala sådant som ökar chansen att spelaren kan sluta med sitt spelande (busskort, bensin, mat och kläder).
 • Erbjud hjälp men sätt en gräns för hur långt du kan tänka dig att gå för att hjälpa.
 • Acceptera ingen form av misshandel, vare sig fysisk eller psykisk.
 • Sök hjälp!
Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2013-06-24
Skribent:

Redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Tengström, forskare, inriktning beroendetillstånd, Karolinska Institutet


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-07-02