Smärtor i pungen hos pojkar

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Smärtor i pungen hos pojkar kan ha flera orsaker. En är att testiklarna har vridit sig. Det gör mycket ont. Testikelvridning är sällsynt, men om det händer är det vanligast under spädbarnstiden eller kring puberteten, men det kan ske i alla åldrar.

På testikeln sitter ibland ett litet bihang som också kan vrida sig och orsaka smärtor i pungen, men det är inte farligt. Smärtan går över på några dagar. Detta är en vanligare anledning till smärta i pungen än testikelvridning.

En annan orsak till ont i pungen kan vara att en pojke har ljumskbråck och har fått ett så kallat inklämt ljumskbråck. Det betyder att den bit av tarmen som finns i bråcket kommit i kläm.

Små barn kan också få ont i pungen på grund av en infektion.

Om man snabbt kommer till sjukhus och blir opererad brukar man bli helt bra när man har haft testikelvridning eller inklämt bråck.

Symtom

Testikelvridning kan visa sig genom att

 • pojken plötsligt får ont i pungen
 • pungen blir svullen och röd
 • en testikel blir öm.

Om det är testikelns bihang som har vridit sig brukar det enda symtomet vara att det gör ont i pungen.

Ett inklämt ljumskbråck kan visa sig genom att

 • pojken har ont i magen, ljumsken eller pungen
 • pungen eller ljumsken blir röd
 • pojken ser sjuk ut, blir blek och kräks kanske.

Om pojken har en infektion i huden runt pungen kan pungen bli svullen, röd och öm.

Behandling

Både testikelvridning och inklämt ljumskbråck måste opereras så fort som möjligt för att pojken inte ska få bestående skador. Om bihanget vrids behövs ingen operation, men om pojken har ont kan man ge honom smärtstillande läkemedel. En infektion behandlas med antibiotika.

När ska man söka vård?

Man ska söka vård direkt på en akutmottagning eller vårdcentral om en pojke får ont i pungen. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd om vart man ska vända sig.

Visa mer

Vad beror det på?

Vad beror det på?

Testikeln kan vrida sig - ett allvarligt tillstånd

Testiklarna ligger inne i pungen. De är upphängda i en sträng som innehåller blodkärl, sädesledare och en liten muskel.

Smärtor i pungen hos pojkar kan bero på att en av testiklarna har vridit sig runt så att strängen som testikeln är upphängd i snörps åt, så kallad testikeltorsion. Då stryps blodkärlet till testikeln, som får för lite syre och riskerar att skadas. Det gör ont och smärtan kommer oftast mycket plötsligt. Pungen svullnar och blir röd, och testikeln blir öm.

Ju längre testikeln är vriden, desto större risk finns det för att den ska skadas permanent. Man ska söka vård omedelbart om man misstänker att en pojkes tesikel har vridit sig. Om läkaren också tror att det handlar om testikelvridning opereras pojken på en gång.

Pojkar i alla åldrar kan få testikelvridning, från spädbarnsåldern och upp i vuxen ålder, men det är vanligast under spädbarnstiden och kring puberteten då testikeln ökar i storlek. Testikelvridning är mycket ovanligt. Oftast är orsaken till varför det händer okänd, det kan utlösas av ett kraftigt slag mot pungen. Det kan också bero på att en testikel medfött är lösare fäst inuti pungen hos vissa pojkar.

Andra orsaker till att pungen gör ont

Det finns andra orsaker till att pojkar får ont i pungen, men där man inte måste opereras omedelbart. Det kan till exempel vara

 • att ett bihang på testikeln vrider sig
 • ljumskbråck
 • infektion i huden
 • inflammation i bitestikeln.

Inflammation i bitestikeln är mycket ovanligt hos pojkar före puberteten och kommer därför inte att tas upp här eftersom det är vanligare hos vuxna män.

Det är mycket svårt att veta vad som orsakar smärtan och därför bör man alltid snabbt söka läkare för en undersökning.

Vridning av ett litet bihang på testikeln

Bihanget är en medfödd utvecklingsrest som sitter på testikeln med ett litet skaft. Om bihanget snurrar stryps blodtillförseln till det. Man får ont, men behöver inte opereras. Smärtan försvinner på några dagar. Samtidigt försvinner bihanget, eftersom det inte får tillräckligt med syre. Den här orsaken till pungsmärta är betydligt vanligare än testikelvridning. Ibland kan en pojke ha flera bihang på samma testikel. Därför kan vridet bihang förekomma flera gånger hos samma pojke, även om det är ovanligt.

Ljumskbråck

Om en pojke har ljumskbråck kan han få en så kallad inklämning av en bit tarm i bråcket. Då blir pungen röd, spänd, svullen och öm. Svullnaden sträcker sig ofta upp till ljumsken. Pojken ser sjuk ut och kan bli blek och svettig. Han kan få mycket ont och ibland kräks han. Om läkaren inte lyckas trycka tillbaka bråcket måste det opereras akut för att tarmen eller testikeln inte ska skadas. Om läkaren lyckas trycka tillbaka bråcket sätts pojken upp på en väntelista för operation. Spädbarn bör opereras inom ett par veckor.

Infektion i huden

Små barn kan ibland få en infektion i huden runt pungen. Pungen kan då bli svullen, röd och känns öm när den berörs. Infektionen beror oftast på att pojken har en liten spricka i slemhinnan i ändtarmsöppningen. Sprickan gör att bakterierna kan spridas i huden från ändtarmen till pungen. Eftersom huden i pungen är så tunn kan svullnaden bli kraftig och den ökade blodgenomströmningen leder till rodnad. Infektionen behandlas med antibiotika.

Fäll ihop

Fråga om råd

Stockholms län

Fråga om råd

Ring telefon 1177. Våra sjuksköterskor ger dig råd dygnet runt.

Du kan också logga in på Mina vårdkontakter och skriva frågan - då svarar de inom en timme.

Råd med tolk: på arabiska, tel 0771-1177 90 eller på somaliska, tel 0771-1177 91

 

 

Fäll ihop

Diagnos och vård

Diagnos och vård

Sök läkare omedelbart

Om ett barn har ont i pungen ska man söka vård direkt på en akutmottagning eller vårdcentral. Det kan behövas en akut operation för att inte testikeln ska skadas vid testikelvridning, eller för att inte tarmen ska skadas vid ett inklämt bråck. Om det är möjligt bör en operation göras inom några timmar.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

 om vart man ska vända sig.

Läkaren känner på pungen

Läkaren undersöker pungen och får en uppfattning om det

 • gör ont vid tryck på själva testikeln, vilket kan vara ett tecken på testikelvridning
 • går att känna en ömmande knuta vid testikelns övre ände, vilket tyder på en vridning av bihanget
 • finns ett inklämt bråck och om detta går att trycka tillbaka.

Ibland görs en ultraljudsundersökning, men enbart om det inte fördröjer en eventuell operation.

Testikelvridning opereras akut

Om läkaren misstänker testikelvridning opereras barnet så fort som möjligt.

Som en förberedelse inför operationen förs en liten mjuk plastslang, en så kallad venkateter, in i ett blodkärl på handen eller armvecket. Genom venkatetern sprutas ett sömn- och bedövningsmedel in som gör att barnet sover och inte har ont under operationen. Sedan opererar läkaren. Ett snitt görs i huden och testikeln vrids tillbaka så att inte blodkärlen kläms åt utan den får det syre den behöver. Testikeln sys sedan fast så att den inte kan vrida sig igen.

Efter uppvaknandet kan en del barn må illa och därför får droppet sitta kvar en stund så att barnet inte ska få vätskebrist om han kräks mycket. Barnet kan få åka hem några timmar efter operationen eller på morgonen om operationen skett under natten. Snittet i huden sys oftast ihop med stygn som försvinner av sig själv. Ibland planeras ett återbesök, men det beror ofta på hur testikeln såg ut vid operationen.

Ju längre tid vridningen pågått, desto större är risken för en bestående skada på testikeln. Ibland är testikeln redan så skadad att den måste opereras bort. Om en testikel vridit sig är risken större att också av den andra sidans testikel vrider sig. Därför syr man fast den också så att den inte kan vrida sig senare. Det brukar göras i förebyggande syfte vid samma operationstillfälle. Om testikeln har skadats av vridningen kan det vara tryggt att veta att man klarar sig bra med endast en testikel i utvecklingen till vuxen man och för att senare kunna bli pappa.

Vridet testikelbihang behöver inte opereras

Om läkaren är säker på att smärtan beror på vridet bihang krävs oftast ingen operation. Smärtorna avtar för det mesta efter några dagar och bihanget försvinner. Under tiden kan man ge pojken smärtstillande läkemedel. Om smärtorna är långvariga eller mycket besvärande går det att operera bort bihanget.

Bråck opereras

Om pojken har ett inklämt bråck försöker läkaren trycka tillbaka bråcket. Ibland får barnet ett starkt smärtstillande medel först. Om det går att trycka tillbaka bråcket opereras pojken nästa dag om det finns möjlighet, eller så sätts han upp på en väntelista för operation vid ett senare tillfälle. Spädbarn bör opereras inom ett par veckor. Om bråcket inte går att trycka tillbaka måste pojken opereras på en gång.

Viktigt att söka vård

Som förälder kan man inte göra någonting för att förhindra att barnet får testikelvridning eller ljumskbråck. Hos en del barn vrider sig testikeln lättare och hos andra inte alls.

Bihanget är en medfödd utvecklingsrest som många har och som vrider sig hos en del. Bråck hos barn är nästan alltid medfödda, men det är långt ifrån alla som blir inklämda.

Däremot är det mycket viktigt att så fort som möjligt låta en läkare undersöka en pojke som har ont i pungen.

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Om ditt barn har ont i pungen ska du omedelbart ta barnet till akutmottagning på sjukhus. Tiden har stor betydelse för att skadorna ska bli så små som möjligt vid testikelvridning eller inklämning vid ljumskbråck.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via e-tjänsten Mina vårdkontakter.

 
Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-06-10
Skribent:

Marie-Louise Molander, barnkirurg, Järva Specialistmottagning, Stockholm.

Granskare:

Magdalena Fossum, barnkirurg, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-04-04
Skribent:
Monica Klasén McGrath, skribent, frilans 
Redaktör:
Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden