Funktionsnedsättning

Skriv ut (ca 3 sidor)

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Skriv ut

Funktionsnedsättning eller funktionshinder?

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Om det finns förväntningar på att man ska klara av att samarbeta får man ett funktionshinder om man har svårt att samspela med andra. Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om man inte kan gå i trappor. Om det finns en hiss i huset har man inget funktionshinder längre.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det är vanligt att man har flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Mer information på 1177.se

UMO om funktionsnedsättning

UMO om funktionsnedsättning

Här finns länkar till texter som handlar om funktionsnedsättning på UMO, som är en ungdomsmottagning på nätet som vänder sig till unga mellan 13-25 år.

Funka olika

Adhd

Adhd - stöd och hjälp

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom - stöd och hjälp

Tips från unga med adhd och aspergers syndrom

Tourettes syndrom

Fäll ihop

Söka hjälp och stöd

Söka hjälp och stöd

Om man misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan man vända sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om man är ung kan man själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Fäll ihop

Söka vård och stöd i Stockholms län

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Följande vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. Du kan också kontakta elevhälsan på skolan eller din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

Om barnet är under sex år och du misstänker en funktionsnedsättning vänder du dig i första hand till BVC. Inom flera områden kan också din kommun hjälpa till med stöd.

Specialistvård för barn och unga med funktionsnedsättning ges på något av Stockholms olika habiliteringscenter och för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-09-13
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Texten bygger på faktagranskat material på 1177 Vårdguiden


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2013-06-29