Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas ämnen som man kan bli beroende av.

Många droger är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel eller preparat som man kan handla på nätet.

Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller användande av en drog. Risken för att bli beroende är större om man använder drogen ofta eller mycket. Att använda en drog ofta eller mycket kallas för riskbruk.

Om man har blivit beroende leder det ofta till ett missbruk. Det brukar vara svårt att erkänna att man har ett missbruksproblem, både för sig själv och för andra. Men att erkänna det är ett första steg mot att bli av med problemen.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp att få

Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver.

Den som har alkohol- eller drogproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram, och då är det också vanligt att familjemedlemmar får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Även kyrkan och vissa frivilligorganisationer kan erbjuda stöd och hjälp till den som har missbruksproblem och de som är närstående.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Alkoholberoende

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Fäll ihop

Frågor och svar

UMO om alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Mer på andra webbplatser

Söka vård för barn och unga i Stockholms län

Stockholms län

Söka vård för barn och unga i Stockholms län

Följande vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga. Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

Du kan även kontakta:

Ungdomar med ett konstaterat missbruk får hjälp och stöd på Maria Ungdom.

Behöver du snabbt få vård tar Maria Ungdom Akut emot ungdomar upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd. Maria Ungdom Akuten har öppet dygnet runt.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-09-26
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på faktagranskat material på UMO.se och 1177.se.


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2015-06-14